Sultan, u nekim islamskim zemljama i društvima vladar, a naročito vladar osmanlijske porodice, Sultan Sultana, Kan Kanova, Halifa (nasljednik poslanika Muhammeda) i Sjena Allahova na Zemlji, Sluga gradova Mekke, Medine i Kudsa (Jerusalem), padišah tri grada: Istanbula, Adrianopolis / Edirne) i Burse i grada Šama (Damask) i vilajeta Misira (Egipat), cijelog Azerbejdžana, Magriba, Barkaha, Kairouana, Halepa, Iraka, Arabije i Adžema (moderni Iran), Basre, El Hasa, Dilena, Rake, Mosula, Partije (Perzija), Dijarbakira, Cilicije i Vladar vilajeta: Erzurum, Sivas, Adana, Kahraman, Van, Barbarija, Habeš (Abisinija), Tunis, Trablus (Tripolis), Kibris (Kipar), Rodos, Kandija (Krf), Moreja (Peloponez), Ak Denizi (Sredozemno more), Kara Deniz (Crno more), Anatolija, Rumelija (evropski dio Imperije), Bagdad, Kurdistan, Grčka, Turkestan, Tatarska, Čerkizija, Kabard, Gorjestan, Kipsak, Kef i susjednih zemalja, samostalnog pašaluka Bosne, grada Beograda i vilejeta Serf (Srbija), sa svim gradovima i utvrdama, cijelog Arnavut vilajeta (Albanija) i Iflaka i Bogdanije (Rumunija).

Također pogledajte uredi