Halifa (arapski: خليفة), je titula vrhovnog poglavara muslimana i vođe ummeta koji se smatra nasljednikom Muhammeda. Halife su vršili svjetovnu i vjersku vlast u prvim državama koje su osnovali muslimani poslije Muhammedove smrti (Hilafet). Također su ih zvali i vođe pravovjernih (أمير المؤمنين)

Prvi halifa, ili nasljednik Muhammeda je bio Ebu-Bekr, a posljednjim halifom se smatra Abdulmedžid II, halifa tursko-osmanlijskog porijekla (umro 23. augusta 1944. u Parizu), 101 halifa po redu od Ebu-Bekra.

Pravedne halife

Mapa širenja halifata za vrijeme Abasida 661-750 (smeđa boja)

Emevije u Damasku

Mapa abasidskog carstva u najvećem usponu
 • Muavija I - 661 - 680
 • Jezid I - 680 - 683
 • Muavija II - 683 - 684
 • Mervan I - 684 - 685
 • Abdul-Melik - 685 - 705
 • Velid I - 705 - 715
 • Sulejman - 715 - 717
 • Omer II - 717 - 720
 • Jezid II - 720 - 724
 • Hišam - 724 - 743
 • Velid II - 743 - 744
 • Jezid III - 744
 • Ibrahim - 744
 • Mervan II - 744 - 750

Abasidi u Bagdadu

 • Ebu Abas - 750 - 754
 • El-Mensur - 754 - 775
 • El-Mehdi - 775 - 785
 • El-Hadi- 785 - 786
 • Harun el-Rešid - 786 - 809
 • El-Emin - 809 - 813
 • El-Me'mun - 813 - 833
 • El-Mu'tesim - 833 - 842
 • El-Vatik - 842 - 847
 • El-Mutevekil - 847 - 861
 • El-Muntesir - 861 - 862
 • El-Mustein - 862 - 866
 • El-Mutaz - 866 - 869
 • El-Muhtedi - 869 - 870
 • El-Mutemid - 870 - 892
 • El-Mutedid - 892 - 902
 • El-Muktefi - 902 - 908
 • El-Muktedir - 908 - 932
 • El-Kahir - 932 - 934
 • Er-Radi - 934 - 940
 • El-Muteki - 940 - 944
 • El-Mustekfi - 944 - 946
 • El-Muti - 946 - 974
 • Et-Tai - 974 - 991
 • El-Kadir - 991 - 1031
 • El-Kaim - 1031 - 1075
 • El-Muktedi - 1075 - 1094
 • El-Mustezhir - 1094 - 1118
 • El-Musteršid - 1118 - 1135
 • Er-Rešid - 1135 - 1136
 • El-Muktefi - 1136 - 1160
 • El-Mustendžid - 1160 - 1170
 • El-Mustedi - 1170 - 1180
 • En-Nasir - 1180 - 1225
 • Ez-Zahir - 1225 - 1226
 • El-Mustensir - 1226 - 1242
 • El-Mustesim - 1242 - 1258

Fatimidi u Kairu

 • Ebu Muhammed Ubejdulah (910-934) (osnivač Fatimidske dinastije)
 • Ebu Kasim Muhammed El-Kaim (934-946)
 • Ebu Tahir Ismail (946-953)
 • Ebu Temim Medad (953-975)
 • Ebu Mensur Nizar (975-996)
 • Ebu Ali El-Mensur (996-1021)
 • Ebu Hasan Ali El-Zahir (1021-1036)
 • Ebū Temim Mead el-Mustensir (1036-1094)
 • El-Musteali (1094-1101)
 • El-Emir Bi Ahkamilah (1101-1130)
 • Abdul-Medžid (1130-1149)
 • El-Zefir (1149-1154)
 • El-Faiz (1154-1160)
 • El-Adid (1160-1171)

Emevije u Kordobi (Španija) (Nisu prihvaćeni u cjelosti; stvarna vlast se svodila na Španiju i dijelove Maroka)

 • Adurahman III, 929-961
 • El-Hakim II, 961-976
 • Hišam II, 976-1008
 • Muhammed II, 1008-1009
 • Sulejman, 1009-1010
 • Hišam II, 1010-1012
 • Sulejman, 1012-1017
 • Abdurahman IV, 1021-1022
 • Abdurahman V, 1022-1023
 • Muhammed III, 1023-1024
 • Hišam III, 1027-1031

Almohadi u Španiji i Maroku

 • Abdul-Mumin 1145-1163
 • Ebu Jakub Jusuf I 1163-1184
 • Ebu Jusuf Jakub Mensur 1184-1199
 • Muhammed El-Nasir 1199-1213
 • Ebu Jakub Jusuf II 1213-1224
 • Abdul-Vahid I 1224
 • Abdulah 1224-1227
 • Jahja 1227-1235
 • Idriz I 1227-1232
 • Abdul-Vahid II 1232-1242
 • Alija 1242-1248
 • Omar 1248-1266
 • Idriz II 1266-1269

Abasidska loza u Kairu (Pod patronatom Memlučkog sultanata)

 • El-Mustensir II - 1261 - 1262
 • El-Hakim I - 1262 - 1302
 • El-Mustekfi I - 1302 - 1340
 • El-Hakim II - 1341 - 1352
 • El-Mutedid I - 1352 - 1362
 • El-Mutevekil I - 1362 - 1383
 • El-Vatik II - 1383 - 1386
 • El-Mutesim - 1386 - 1389
 • El-Mutevekil I - 1389 - 1406
 • El-Mustein - 1406 - 1414
 • El-Mutedid II - 1414 - 1441
 • El-Mustekfi II - 1441 - 1451
 • El-Kaim - 1451 - 1455
 • El-Mustendžid - 1455 - 1479
 • El-Mutevekil II - 1479 - 1497
 • El-Mustemsik - 1497 - 1508
 • El-Mutevekil III - 1508 - 1517

Sultani Osmanlijskog carstva

Osmanlijski halifat (1683)
 • Selim I - 1517 - 1520 (Sultan iz 1512)
 • Sulejman Kanuni (Zakonodavac) - 1520 - 1566
 • Selim II - 1566 - 1574
 • Murat III - 1574 - 1595
 • Mehmed (Muhammed) III - 1595 - 1603
 • Ahmed I - 1603 - 1617
 • Mustafa I - 1617 - 1618
 • Osman II - 1618 - 1622
 • Mustafa I - 1622 - 1623
 • Murat IV - 1623 - 1640
 • Ibrahim I - 1640 - 1648
 • Mehmed (Muhammed) IV - 1648 - 1687
 • Sulejman II - 1687 - 1691
 • Ahmed II - 1691 - 1695
 • Mustafa II - 1695 - 1703
 • Ahmed III - 1703 - 1730
 • Mahmut I - 1730 - 1754
 • Osman III - 1754 - 1757
 • Mustafa III - 1757 - 1774
 • Abdul-Hamid I - 1774 - 1789
 • Selim III - 1789 - 1807
 • Mustafa IV - 1807 - 1808
 • Mahmut II - 1808 - 1839
 • Abdul-Medžid I - 1839 - 1861
 • Abdul-Aziz - 1861 - 1876
 • Murat V - 1876
 • Abdul-Hamid II - 1876 - 1909
 • Mehmed (Muhammed) V - 1909 - 1918
 • Mehmed (Muhammed) VI - 1918 - 1922
 • Abdul Medžid II - 1922 - 1924 (pod patronatom Republike Turske i tadašnjeg predsjednika Mustafe Kemala-Ataturka)

Također pogledajte

uredi