Halifa

Halifa (arapski: خليفة), je titula vrhovnog poglavara muslimana i vođe ummeta koji se smatra nasljednikom Muhameda. Halife su vršili svjetovnu i vjersku vlast u prvim državama koje su osnovali Muslimani poslije Muhammedove smrti (Hilafet). Također su ih zvali i vođe pravovjernih (أمير المؤمنين)

Prvi halifa, ili nasljednik Muhameda je bio Ebu-Bekr, a posljednjim halifom se smatra Abdul Medžid II, halifa tursko-osmanlijskog porijekla (umro 23. augusta 1944. u Parizu), 101 halifa po redu od Ebu-Bekra.

Pravedne halife

Mapa širenja halifata za vrijeme Abasida 661-750 (smeđa boja)


Ebu-Bekr- 632 - 634

Omer ibn el-Hattab - 634 - 644

Osman ibn Affan- 644 - 656

Alija ibn Ebu-Talib - 656 - 661


Emevije u Damasku

Mapa abasidskog carstva u najvećem usponu


• Muavija I - 661 - 680

• Jezid I - 680 - 683

• Muavija II - 683 - 684

• Mervan I - 684 - 685

• Abdul-Melik - 685 - 705

• Velid I - 705 - 715

• Sulejman - 715 - 717

• Omer II - 717 - 720

• Jezid II - 720 - 724

• Hišam - 724 - 743

• Velid II - 743 - 744

• Jezid III - 744

• Ibrahim - 744

• Mervan II - 744 - 750


Abasidi u Bagdadu


• Ebu Abas - 750 - 754

• El-Mensur - 754 - 775

• El-Mehdi - 775 - 785

• El-Hadi- 785 - 786

• Harun el-Rešid - 786 - 809

• El-Emin - 809 - 813

• El-Me'mun - 813 - 833

• El-Mu'tesim - 833 - 842

• El-Vatik - 842 - 847

• El-Mutevekil - 847 - 861

• El-Muntesir - 861 - 862

• El-Mustein - 862 - 866

• El-Mutaz - 866 - 869

• El-Muhtedi - 869 - 870

• El-Mutemid - 870 - 892

• El-Mutedid - 892 - 902

• El-Muktefi - 902 - 908

• El-Muktedir - 908 - 932

• El-Kahir - 932 - 934

• Er-Radi - 934 - 940

• El-Muteki - 940 - 944

• El-Mustekfi - 944 - 946

• El-Muti - 946 - 974

• Et-Tai - 974 - 991

• El-Kadir - 991 - 1031

• El-Kaim - 1031 - 1075

• El-Muktedi - 1075 - 1094

• El-Mustezhir - 1094 - 1118

• El-Musteršid - 1118 - 1135

• Er-Rešid - 1135 - 1136

• El-Muktefi - 1136 - 1160

• El-Mustendžid - 1160 - 1170

• El-Mustedi - 1170 - 1180

• En-Nasir - 1180 - 1225

• Ez-Zahir - 1225 - 1226

• El-Mustensir - 1226 - 1242

• El-Mustesim - 1242 - 1258


Fatimidi u Kairu• Ebu Muhammed Ubejdulah (910-934) (osnivač Fatimidske dinastije)

• Ebu Kasim Muhammed El-Kaim (934-946)

• Ebu Tahir Ismail (946-953)

• Ebu Temim Medad (953-975)

• Ebu Mensur Nizar (975-996)

• Ebu Ali El-Mensur (996-1021)

• Ebu Hasan Ali El-Zahir (1021-1036)

• Ebū Temim Mead el-Mustensir (1036-1094)

• El-Musteali (1094-1101)

• El-Emir Bi Ahkamilah (1101-1130)

• Abdul-Medžid (1130-1149)

• El-Zefir (1149-1154)

• El-Faiz (1154-1160)

• El-Adid (1160-1171)


Emevije u Kordobi (Španija) (Nisu prihvaćeni u cjelosti; stvarna vlast se svodila na Španiju i dijelove Maroka)• Adurahman III, 929-961

• El-Hakim II, 961-976

• Hišam II, 976-1008

• Muhammed II, 1008-1009

• Sulejman, 1009-1010

• Hišam II, 1010-1012

• Sulejman, 1012-1017

• Abdurahman IV, 1021-1022

• Abdurahman V, 1022-1023

• Muhammed III, 1023-1024

• Hišam III, 1027-1031


Almohadi u Španiji i Maroku• Abdul-Mumin 1145-1163

• Ebu Jakub Jusuf I 1163-1184

• Ebu Jusuf Jakub Mensur 1184-1199

• Muhammed El-Nasir 1199-1213

• Ebu Jakub Jusuf II 1213-1224

• Abdul-Vahid I 1224

• Abdulah 1224-1227

• Jahja 1227-1235

• Idriz I 1227-1232

• Abdul-Vahid II 1232-1242

• Alija 1242-1248

• Omar 1248-1266

• Idriz II 1266-1269


Abasidska loza u Kairu (Pod patronatom Memlučkog sultanata)• El-Mustensir II - 1261 - 1262

• El-Hakim I - 1262 - 1302

• El-Mustekfi I - 1302 - 1340

• El-Hakim II - 1341 - 1352

• El-Mutedid I - 1352 - 1362

• El-Mutevekil I - 1362 - 1383

• El-Vatik II - 1383 - 1386

• El-Mutesim - 1386 - 1389

• El-Mutevekil I - 1389 - 1406

• El-Mustein - 1406 - 1414

• El-Mutedid II - 1414 - 1441

• El-Mustekfi II - 1441 - 1451

• El-Kaim - 1451 - 1455

• El-Mustendžid - 1455 - 1479

• El-Mutevekil II - 1479 - 1497

• El-Mustemsik - 1497 - 1508

• El-Mutevekil III - 1508 - 1517


Sultani Osmanlijskog carstva

Osmanlijski halifat (1683)• Selim I - 1517 - 1520 (Sultan iz 1512)

• Sulejman Kanuni (Zakonodavac) - 1520 - 1566

• Selim II - 1566 - 1574

• Murat III - 1574 - 1595

• Mehmed (Muhammed) III - 1595 - 1603

• Ahmed I - 1603 - 1617

• Mustafa I - 1617 - 1618

• Osman II - 1618 - 1622

• Mustafa I - 1622 - 1623

• Murat IV - 1623 - 1640

• Ibrahim I - 1640 - 1648

• Mehmed (Muhammed) IV - 1648 - 1687

• Sulejman II - 1687 - 1691

• Ahmed II - 1691 - 1695

• Mustafa II - 1695 - 1703

• Ahmed III - 1703 - 1730

• Mahmut I - 1730 - 1754

• Osman III - 1754 - 1757

• Mustafa III - 1757 - 1774

• Abdul-Hamid I - 1774 - 1789

• Selim III - 1789 - 1807

• Mustafa IV - 1807 - 1808

• Mahmut II - 1808 - 1839

• Abdul-Medžid I - 1839 - 1861

• Abdul-Aziz - 1861 - 1876

• Murat V - 1876

• Abdul-Hamid II - 1876 - 1909

• Mehmed (Muhammed) V - 1909 - 1918

• Mehmed (Muhammed) VI - 1918 - 1922

• Abdul Medžid II - 1922 - 1924 (pod patronatom Republike Turske i tadašnjeg predsjednika Mustafe Kemala-Ataturka)

Također pogledajteUredi