Strane svijeta su četiri glavna smjera u odnosu na lokaciju na zemljinoj površini. Odnose se na horizont i položaj zemljinih osa i određuju smjer geografsklih koordinata na

Ruža kompasa

U određenim kulturama (kao na primjer u budističkoj ili indijanskim kulturama) ta se koncepcija proširuje na šest strana svijeta: proširuje se dodatno na zenit (prema gore/prema nebu) i nadir (prema dolje/prema zemlji).

Upotrebljavaju se uglavnom za geografsku orijentaciju na Zemlji, ali se mogu izračunati na bilo kojem rotirajućem astronomskom tijelu.

Podjela uredi

Strane svijeta se dijele na osnovne (glavne) i sporedne.

Osnovne strane svijeta: uredi

Sporedne strane svijeta: uredi

Također pogledajte uredi