Sjever je jedna od četiri strane svijeta, i to ona koja označuje osnovnu stranu svijeta: sjever se upotrebljava na taj način da se položaj i smjer ostalih strana svijeta odnosi "kao prema sjeveru". Vidljivi gornji dio ruba karte (mape) uvijek se podrazumijeva da je sjever (osim ako nije drugačije naznačeno).

Strane svijeta - sjever

Definicija uredi

Sjever može značiti:

Stvarni sjever - pravac uz površinu Zemlje prema jednom geografskom polu Zemljine vrtnje (rotacije, i to onaj pol koji je na nečijoj lijevoj strani kada on stoji na zamišljenoj crti Ekvatora u trenutku dok gleda izlazak Sunca

Magnetni sjever - pravac uz površinu Zemlje u kojem snaga vodoravnog magnetnog polja ima najveću pozitivnu vrijednost

Etimologija uredi

Magnetni sjever i otklon uredi

Uloga sjevera kao primarne strane svijeta uredi