Jug je jedna od glavnih strana svijeta. Nalazi se na suprotnoj strani od sjevera, i okomito na istok i zapad.

Strane svijeta - jug

Na kartama jug se nalazi na dnu, ako to nije drugačije označeno i označava se sa 180° ili 6 sati.

Jug je također vrlo rasprostranjeno slovensko ime tokom ranog Srednjeg vijeka.

U geografiji, globalni jug se odnosi na socijalno i ekonomski manju razvijenu južnu polovinu planete.