Horizont

linija koja razdvaja nebo od zemlje

Horizont (gr.: orizein, lat.: horizon, "ograničen" ) označava liniju koja razdvaja nebo i Zemlju. U astronomskom smislu razlikujemo matematički horizont i pravi horizont. U astronomiji, ravan horizonta jeste osnovna ravan horizontskog koordinatnog sistema.[1]

Horizont

Matematički horizont[1]

uredi

Matematički horizont predstavlja ravan koja tangira mjesto na Zemljinoj kugli.

Pravi horizont[1]

uredi

Pravi horizont se rijetko poklapa sa matematičkim, prije svega zato što Zemlja nije sfera, već ima oblik geoida. Zatim, obično se u okolini posmatračkog mjesta nalaze niži i viši reljefni oblici (brda, planine), zatim drveće i građevine. Samim tim posmatrač ne može da vidi sve nebeske objekte koje bi mogao da se pravi i matematički horizont poklapaju.

Rastojanje do pravog horizonta

uredi

Rastojanje do pravog horizonta (označeno sa d) računa se pomoću Pitagorine teoreme, primijenjene na trougao koji čine središte Zemlje, tačka u kojoj stoji posmatrač i najdalja tačka koju na Zemlji može da vidi posmatrač, odnosno tačka koju dodiruje tangenta na površinu Zemljine kugle iz tačke u kojoj se nalazi posmatrač:

 

gdje je h visina na kojoj se posmatrač nalazi, uglavnom zanemarljiva u odnosu na  , a   označava poluprečnik Zemlje.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ a b c Der Brockhaus ASTRONOMIE, 2006 Brockhaus GmbH Leipzig, Mannheim ISBN 3-7653-1231-2 (de)