Geografski informacioni sistem, ili geografički informacioni sistem jeste bilo koji sistem koji prikuplja, smješta, analizira, upravlja i prikazuje podatke koji su povezani sa lokacijom. Najjednostavnije objašnjenje je da je GIS spajanje kartografije i tehnologije baza podataka. GIS sistemi se koriste u kartografiji, daljinskim istraživanjima, geodeziji, upravljanju komunalijama, fotogrametriji, geografiji, urbanom planiranju, upravljanju u hitnim slučajevima, navigaciji i lokalizovanim pretraživačkim mašinama.

Kombinacija digitalnog modela terena, karte i vektorskih podataka.

Pošto je GIS sistem, on ima granice koje mogu biti pravno, namjenski ili aplikacijski orijentisane, zavisno za koju je namjenu GIS razvijen. Dakle, GIS razvijen za razne namjene ne mora nužno biti primjenjiv u tim različitim oblastima, u smiuslu interoperatibilnosti. Također se može desiti da ne bude kompatibilan. Koncept SDI (engleski: spatial data infrastructure) ide dalje od GIS-a i nema tako restriktivne granice.

U općem smislu, GIS opisuje bilo koji inforamcioni sistem koji uvezuje, smješta, uređuje, analizira i prikazuje geografske informacije. GIS aplikacije su alati koji dozvoljavaju korisniku da pravi interaktivne upite (korisnička traženja), da analizira prostorne podatke, uređuje podatke, karte, i da predstavlja rezultate svih tih operacija. Geografska informaciona nauka je nauka kojoj su u osnovi geografski koncepti, aplikacije i sistemi, studirani i potvrđeni na raznim univerzitetima.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi

(iz juna 2010.)