Pravo je skup pravila koja određuju odnos između osoba i organizacija kao i kazne za one koji ta pravila prekrše.

Kodifikacija zakona

uredi

Postoje nepisani zakoni, ali takvi su previše arbitrarni, pa svaka država na svijetu posjeduje zakonodavno tijelo čija je glavna funkcija donošenje zakona.

Pravo kao akademska disciplina ili kao zvanje

uredi

Provođenjem zakona se bavi sudska vlast, a ako se neko želi time baviti, potrebno je završiti odgovarajuću visoku školu (Pravni fakultet), te položiti pravosudni ispit. Pored sudske vlasti, zakone provode i tijela državne uprave koja se tijela uređuju propisima o sistemu državne uprave.

Grane prava

uredi

Upravno pravo je grana prava koja se bavim organizacijom i djelatnošću upravnih organa. Kanonsko pravo je skup pravila koja vrijede za dotičnu crkvu. Postoji Rimsko katoličko pravo, Pravoslavno i Anglikansko pravo.

Građansko pravo - je grana prava koja uređuje imovinske i lične odnose između građansko-pravnih lica.

Trgovačko pravo - u primjeni na trgovačkim sudovima, bavi se statusnim položajm subjekata poslovnog prava i njihovim odnosima.

Kazneno pravo - ako se radi o povredama zakona koji se spominju u Kaznenom zakonu, radi se o kaznenom pravu.

Radno pravo - je skup pravnih pravila kojim se uređuje sklapanje i prestanak radnih odnosa, prava i obveze subjekata u radnom odnosu, te ostala važna pitanja i modaliteti u radnom odnosu i u vezi s njim.

Međunarodno pravo - uređuje međudržavne odnose kao i odnose između privatnih pravih i fizičkih osoba iz različitih zemalja

Proceduralno pravo - bavi se 'sitnim' detaljima pravnog postupka.

Također pogledajte

uredi