Građansko pravo

Građansko pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojim se uređuju oni imovinski odnosi u koje ljudi ulaze povodom stvari (kupiti neku stvar) činidaba (sklopiti neki ugovor) ili imovine. Faktični odnos postaje pravni onog treunutka kad mu objektivno pravo priznaje svojstvo pravnog odnosa stvarajući na taj način građansko pravni odnos.

Načela građanskog prava su dispozitivnost (pravo stranaka da ugovaraju sve što nije suprotno pozitivnim propisima), stranačke ravnopravnosti (stranke su u odnosu ravnopravne) , prenosivost (prenijeti na nekoga subjektivno pravo vlasništva) i imovinska sankcija (da se povredom preuzete obveze odgovara svojom imovinom).

Građansko pravo se sastoji od općeg dijela- sadrži skup pravila i načela koja su zajednička svim dijelovima građanskog prava.

  • Stvarno pravo - uređuje odnose u koje ljudi ulaze povodom stvari.
  • Obvezno pravo - uređuje one odnose u kojima je jedna strane vjerovnik a druga dužnik (ugovori).
  • Nasljedno pravo - skup pravila kojima se uređuje za slućaj smrti prijelaz imovine sa jednog subjekta na drugi.

Također pogledajte

uredi