Actio negatoria

Actio negatoria je jedna od vlasničkih tužbi koja služi za zaštitu civilnog prava vlasništva. Actio negatorija pruža zaštitu protiv svakog narušavanja i smetanja vlasništva. Najčešće se actio negatoria definira kao tužba kojom se vlasnik branio protiv lica koje je svojatalo neko pravo nad njegovom stvari (plodouživanje, stvarnu služnost i sl.), a vlasnik je negirao pretenzije trećeg lica.

Iz same definicije ove tužbe se vide neke posebnosti actio negatoria, naime actio negatioria se koristi kada je došlo do ometanja nekog od stvarnih prava vlasnika, a ne do oduzimanja posjeda, kao što je slučaj kod rei vindicatio. Kod ove tužbe tužitelj (vlasnik) ima osnovnu dužnost da dokaže pravo vlasništva i činjenicu povrede ili ometanja svojih prava, ali nije imao dužnost da dokazuje ne postojanje prava protivnika u sporu.

Literatura uredi

  • dr. Mirela Šarac – dr. Zdravko Lučić, Rimsko privatno pravo, Sarajevo, 2006.
  • prof. dr. Marijan Horvat, Rimsko privatno pravo, Zagreb, 1998.
  • Godišnjak pravnog fakulteta u Sarajevo XLI 1988., O osnovni aspektima ACTIO NEGATORIA, mr. Zdravko Lučić, Sarajevo 1999.