Plastika

Plastika je opće ime za određene vještačke ili poluvještačke materijale koji mogu biti oblikovani u kalupima ili ekstrudirani u predmete, trake ili vlakna. Također se mogu koristiti za izradu različitih materijala za pokrivanje, termoizolaciju, hidroizolaciju, cijevi i opremu, ljepila itd.

Kućni predmeti napravljeni od plastike

Korištenjem različitih postupaka pri obradi polimera, dobija se širok spektar plastičnih masa. U sastav plastika ulaze: veziva, punioci, plastifikatori, stabilizatori, katalizatori, boje, materije za formiranje porozne strukture i drugo.

Specifične mase plastika se kreću od 1000 do 2000 kg/m3;, dok zapreminske mase zavise od ostvarene poroznosti. Plastične folije, linoleum i slični materijali uopće ne sadrže pore, dok je poroznost pjenoplasta 95-98%. Najveći broj plastičnih masa je otporan prema djelovanju vode, a također je otporan i na djelovanje vodenih rastvora kiselina, baza i soli. Plastične mase najčešće nisu postojane prema povišenim temperaturama.

Plastične mase se proučavaju u okviru nauke o materijalima.

Godine 2020. nova metoda otkrivanja omogućila je istraživačima da otkriju mikroplastiku u ukupno 47 uzoraka ljudskog tkiva.[1]

Također pogledajteUredi


  1. ^ Geyer, Roland; Jambeck, Jenna R.; Law, Kara Lavender (2017-07-01). "Production, use, and fate of all plastics ever made". Science Advances (jezik: engleski). 3 (7): e1700782. doi:10.1126/sciadv.1700782. ISSN 2375-2548.