Latinska Amerika

Latinska Amerika (španski: América Latina) kao prostorni pojam, obuhvata dio Sjeverne (prostor južno od rijeke Rio Grande), Srednju i Južnu Ameriku. U geografskom smislu taj prostorni pojam odnosi se na dio sjevernog umjerenog pojasa, cijeli tropski pojas i južni umjereni pojas američkog kontinenta. Površina Latinske Amerika iznosi 19.197.000 kvadratnih kilometara, a broj stanovnika prelazi 580 miliona.

Položaj Latinske Amerike

Kao kulturno-civilizacijski pojam, Latinska Amerika određena je prastarim naslijeđem starosijedilaca Indijanaca i historijskim tekovinama doseljenika sa Iberijskog poluostrva, odgojenih na staroj latinskoj civilizacijskoj osnovi prema kojoj je tim narodima dato ime latinski narodi.

Ova regija je bogata prirodnim resursima ali zbog nedovoljnog kapitala kao i zbog historijskih faktora spada u najnerazvijenije dijelove svijeta. Od prirodnih resursa koje posjeduje izdvajaju se željezo, ugalj i nafta. Industrija zemalja Latinske Amerike je slabo razvijena (prisutna je prehrambena, hemijska i tekstilna). Na hacijendama i latifundijama je zastupljena poljoprivreda. Trgovina se odvija najviše sa SAD-om, a potom sa Evropom.[1]

Geografija

uredi

Kao granica između Latinske Amerike i Angloamerike se uzima rijeka Rio Grande. Međutim, postoji više kriterija za određivanje granica između Sjeverne, Srednje i Južne Amerike. Po prirodno-geografskom kriteriju granica između Sjeverne i Južne Amerike je rječica Atrato na sjeveru Kolumbije jer ona dijeli prevlaku (kopneni most) od Anda. Kasnije se uzeo u obzir društveno-ekonomski kriterij po kojem se granica smješta na Darijenski zaliv(granicaPaname i Kolumbije), zatim i na Panamski zaliv, te na Tehuantepečku zavalu u srednjem Meksiku (širine 210 km i visine 207 m).[2]

Reljef

uredi

Latinska Amerika se saastoji od šest glavnih geomorfoloških cjelina koje se razlikuju kako prema reljefu, tako i prema drugim prirodnim geografskim oblilježjima:

  1. Meksičko područje
  2. Kopneni most Srednje Amerike
  3. Antilska ostrva
  4. Brazilsko-gvajansko visočje
  5. Nizije Južne Amerike
  6. Andi

Klima

uredi

Klima Latinske Amerike je vrlo složena i odlikuje se izrazito velikom regionalnom ranolikošću. Na to su utjecali mnogo faktori. Jedan od najizraženijih faktora je planetarni položaj. Budući da je najveći dio Latinske Amerike smješten između 30 stepenisjeverne geografske širine i 55 stepeni južne geografske širine to se na njenom prostoru smjenjuju klimatske zone od sjeverne suptorposke i tropskih do južne subpolarne. Pri tome je vrlo značajno istači da je najveći dio prostora Latinske Amerike u tropskoj zoni.

 
 
 
 
 
 
 
  Sierra Madre   Atacama   Perito Moreno   Sechura   Andi   Lempira   Uyuni

Politička podjela

uredi

Latinska Amerika se sastoji od 20 nezavisnih država i 4 protektorata.

Zastava Džava Površina Stanovništvo Glavni grad
Nezavisne države
  Argentina 2.780.400 41.660.417 Buenos Aires
  Bolivija 1.098.581 10.461.053 La Paz
  Brazil 8.515.767 201.032.714 Brasília
  Čile 756.096 17.556.815 Santiago de Chile
  Kolumbija 1.141.748 47.387.109 Bogotá
  Kostarika 51.100 4.667.096 San José
  Kuba 109.884 11.061.886 Havana
  Dominikanska Republika 48.442 10.219.630 Santo Domingo
  Ekvador 283.560 15.439.429 Quito
  El Salvador 21.040 6.108.590 San Salvador
  Gvatemala 108.889 15.438.384 Guatemala City
  Haiti 27.750 9.996.731 Port-au-Prince
  Honduras 112.492 8.555.072 Tegucigalpa
  Meksiko 1.972.550 118.395.054 Ciudad de México
  Nikaragva 130.375 5.788.531 Managua
  Panama 75.517 3.661.868 Panama City
  Paragvaj 406.752 6.800.284 Asunción
  Peru 1.285.216 30.475.144 Lima
  Urugvaj 176.215 3.324.460 Montevideo
  Venecuela 916.445 31.648.930 Caracas
Protektorati
  Francuska Gvajana 83,534 250,109 Cayenne
  Guadeloupe 1,628 405,739 Basse-Terre
  Martinique 1,128 386,486 Fort-de-France
  Portoriko 9,104 3,615,086 San Juan

Reference

uredi