Fosilna goriva

gorivo koje nastaje prirodnim procesima kao što je anaerobna razgradnja zakopanih mrtvih organizama

Fosilna goriva su goriva koja sadrže ugljikovodike i nastali su od fosilnih ostataka biljaka i životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa izgaranjem i prilikom tog izgaranja također se oslobađaju otrovni i štetni plinovi koji utječu na okolinu kao: ugljik monoksid CO, ugljik dioksid CO2, sumpor dioksid SO2, SO3, dušik-dioksid, NO2 itd. Ovi plinovi štetno utječu na okoliš tako što se sakupljaju u atmosferi i tako stvaraju efekt staklenika, dok u dodiru s vodom u atmosferi pretvaraju se u kiselinu koja pada na zemlju - tzv. kisele kiše koje uništavaju biljke i erodiraju građevine, stjene...

U fosilna goriva spadaju: