Paracelsus (Einsiedeln, 11. novembar ili 17. decembar 1493 - Salzburg, 24. septembar 1541), švicarski liječnik, naučnik i mistički filozof. Pravo ime mu je bilo Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim.

Paracelsus

Bio je hirurg u Strasbourgu, putovao je cijelom Evropom, te kratko vrijeme bio profesor medicine u Baselu, gdje je javno spalio Avicenin Canon medicinae, tada najautoritativniji udžbenik za liječnike. Zbog kritičkog i oštrog polemičnog karaktera njegovih djela nazvan je Lutherom medicine. Pisao je na njemačkom jeziku. Za života je ostavio samo nekoliko spisa, među njima i hirurški traktat Die grosse Wundartznei. Za njegova života službena medicina i filozofija smatrale su da su mu teze neprihvatljive maštarije koje "krnje ugled liječničkog staleža". Negirajući dogme svoga vremena, piše vlastita opažanja (temeljena na "iskustvu prirode") o profesionalnim bolestima, kugi, sifilisu, etiologiji, neurozama i psihozama.

Njegove medicinske i filozofske tvrdnje pune su mističnih, panteističkih, alhemijskih, novoplatonističkih, kabalističkih i naivno proročanskih elemenata. U znanosti o "arehusu" (živoj sili koja pokreće svijet), o elementima koji tvore kozmos, o hemijskim procesima, o božanskom makrokozmosu, o promatranju organizma kao nevidljive cjeline, Paracelsusova medicina i filozofija, uz sva protuslovlja i apsurde, upućuje na novo pristupanje čovjeku i znanosti, koje je karakteristično za buntovne renesansne mislioce njegova doba.