Muhamed Hadžijahić

Muhamed Hadžijahić (Sarajevo, 1918 - 1986), bosanskohercegovački historičar, doktor prava te stručnjak za političku historiju BiH.

U javnom životu javlja se još 1934. godine sa svojim radom o narodnim pjesmama o Aliji Đerzelezu u listu "Novi behar". Prve javne radove, nakon pauze od tridesetak godina, objavljuje polovinom sedamdesetih (Od tradicije do identiteta; Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana, 1974). Njegovi radovi su prevođeni na engleski, njemački, francuski, češki i italijanski jezik. Veliki broj njegovih članaka, kao i iscrpnijih radova se danas čuvaju u mnogim međunarodnim bibliotekama, Orientalističkom Muzeju BiH, Bošnjačkom Institutu u Sarajevu, kao i u UNESCO-voj zbirci Historije Jugoistočne Evrope.

Preminuo 1987. godine.

DjelaUredi

  • Od tradicije do identiteta; 1974.
  • Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana, Svjetlost, Sarajevo, 1974.
  • islam i muslimani u Bosni i Hercegovini, botimi I, Sarajevo, 1977.
  • Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini dio I
  • Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini dio II
  • Uloga Gazi-Husrevbega i njegova vakufa. Anali GHB 1983.
  • islam i muslimani u Bosni i Hercegovini; Sarajevo, Starješinstvo islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, 1977.
  • Porijeklo bosanskih muslimana; izdavač Bosna, Sarajevo 1990.