Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine

ministarstvo u Vladi Federacije BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ili Ministarstvo obrazovanja i nauke (skraćeno FMON) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za obrazovnu i naučnu politiku u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u ulici Ante Starčevića u Mostaru, dok se na njegovom čelu trenutno nalazi Jasna Duraković (SDP). Pored sjedišta u Mostaru, u ulici Obale Maka Dizdara u Sarajevu se također nalazi još jedan ured ministarstva.[2]

Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
DržavaEntitet
SjedišteMostar
Budžet8,81 miliona KM (2016)[1]
MinistarJasna Duraković (SDP)
Veb-sajtfmon.gov.ba

Historija

uredi

Godine 1992, nakon sticanja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ), osnovano je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Nikola Kovač.[3]

Nakon rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, a s obzirom na ustavne nadležnosti, nadležnost nad obrazovanjem i naukom dodijeljena je entitetu – Republici Srpskoj, dok je u Federaciji BiH ta nadležnosti u isključivo dodijeljena županijama/kantonima.[4]

Godine 2003. imenovanjem nove entitetske vlade nakon općih izbora, Ministarstvo je podijeljeno na Ministarstvo obrazovanja i nauke te Ministarstvo kulture i sporta. Presudom Ustavnog suda Federacije BiH naloženo je ukidanje dva neustavna ministarstva jer obavljaju djelatnost kantona.

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u Federalnom ministarstvu zdravstva je ministar ili ministrica zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima pravo na jednog sekretara i četiri pomoćnika.

Sljedeći zakoni regulišu rad ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine:

 • Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini
 • Zakon o Agenciji za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje
 • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini
 • Zakon o osnovnoj školi
 • Zakon o srednjoj školi
 • Zakon o ustanovama
 • Zakon o priznavanju stečenog obrazovanja u inostranstvu državljanima Republike Bosne i Hercegovine koji su izbjegli za vrijeme ratnog stanja
 • Zakon o dokazivanju stečene školske odnosno stručne spreme
 • Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava
 • Zakon o izdavačkoj djelatnosti
 • Zakon o stručnim nazivima koji se stiču u visokoškolskim ustanovama
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji
 • Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju
 • Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
 • Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saranje Bosne i Hercegovine

Djelokrug

uredi

Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koje se odnose na sljedeće oblasti:

 • Koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja
 • nostrifikacija i ekvivalencija inostranih školskih vjedožbi i diploma
 • stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnog osoblja
 • udžbenike za osnovno i srednje obrazovanje
 • implementacija Bolonjskog procesa
 • naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne aktivnosti
 • razvoj naučnoistraživačkih organizacija
 • podsticanje fundamentalnih primjenjenih istraživanja
 • ravoj investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti
 • praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija
 • koordiniranje u ostvarivanju mladih u oblasti obrazovanja i nauke
 • druge poslove utvrđene zakonom

Organizacija

uredi

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke sastoji se od sljedećih organizacionih jedinica:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 • Sektor za visoko obrazovanje
 • Sektor za nauku i tehnologije
 • Sektor za udžbeničku politiku, analitiku i izvještavanje u obrazovanju i nauci
 • Inspektorat
 • Služba za finansijske poslove
 • Služba za pravne i opće poslove

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH
Enes Karić SDA 23. 6. 1994. 30. 1. 1996.
Fahrudin Rizvanbegović[5] SDA 31. 1. 1996. 12. 3. 2001.
Mujo Demirović[6] BPS 12. 3. 2001. 14. 2. 2003.
Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH
Zijad Pašić[7] SDA 14. 2. 2003. 30. 3. 2007.
Meliha Alić[8][9] SBiH 30. 3. 2007. 17. 3. 2011.
Damir Mašić[10] SDP BiH 17. 3. 2011. 31. 3. 2015.
Elvira Dilberović[11] SDA 31. 3. 2015. 22. 1. 2020.
Jasna Duraković[10] SDP BiH 28. 4. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještaj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2016. godinu". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. 15. 6. 2017. Pristupljeno 15. 4. 2018.[mrtav link]
 2. ^ "Ministarstvo obrazovanja i nauke". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 5. 5. 2018.
 3. ^ Šarenkapa (22. 5. 2017). "Institucije BiH u periodu 1992-1996: Ko su bili članovi Predsjedništva, premijeri i ministri RBiH". faktor.ba. Simurg Media. Pristupljeno 2. 5. 2018.
 4. ^ "USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" (PDF). journal zahtijeva |journal= (pomoć)
 5. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 1998-2000". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 6. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 7. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 8. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 9. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 10. ^ a b "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 11. ^ "Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.

Vanjski linkovi

uredi