Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo kulture i sporta (skraćeno FMKS) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za kulturu i sport u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi na Obali Maka Dizdara u Sarajevu, dok se na njegovom čelu trenutno nalazi Sanja Vlaisavljević (HDZ BiH).

Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine
DržavaEntitet
SjedišteSarajevo
Budžet10,65 miliona KM (2016)[1]
MinistarSanja Vlaisavljević (HDZ BiH)
Veb-sajtfmks.gov.ba

Historija

uredi

Godine 1992, nakon sticanja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ), osnovano je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Nikola Kovač.[2]

Nakon rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, a s obzirom na ustavne nadležnosti, nadležnost nad kulturom i sportom dodijeljena je entitetimaFederaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj – nakon čega su formirana entitetska ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine ta oblast dodatno podijeljena na kantone.

2003. godine, imenovanjem nove entitetske vlade nakon općih izbora, ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH je podijeljeno na dva ministarstva - federalno ministarstvo obrazovanja i nauke te federalno ministarstvo kulture i sporta.

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u Federalnom ministarstvu kulture i sporta je ministar ili ministrica kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima pravo na jednog sekretara i četiri pomoćnika.

U sastavu ministarstva kulture i sporta FBiH se također nalazi Zavod za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Djelokrug

uredi

Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na nadležnosti entiteta u oblasti naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejsku, arhivarsku, bibliotekarsku, izdavačku, pozorišnu, muzičku, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost, djelatnost organizacija i udruženja građana oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, unapređenje sporta i tjelesne kulture. Osim toga, ministarstvo također utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, sporta i mladih te obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Organizacija

uredi

Federalno ministarstvo kulture i sporta se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu
 • Sektor za sport
 • Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove
 • Sektor za mlade
 • Zavod za zaštitu spomenika

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH
Enes Karić SDA 23. 6. 1994. 30. 1. 1996.
Fahrudin Rizvanbegović[3] SDA 31. 1. 1996. 12. 3. 2001.
Mujo Demirović[4] BPS 12. 3. 2001. 14. 2. 2003.
Ministarstvo kulture i sporta FBiH
Gavrilo Grahovac[5][6][7] SBiH 14. 2. 2003. 17. 3. 2011.
Salmir Kaplan[8] SDA 17. 3. 2011. 31. 3. 2015.
Zora Dujmović[9] HDZ BiH 31. 3. 2015. 28. 4. 2023.
Sanja Vlaisavljević[9] HDZ BiH 28. 4. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještaj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva kulture i sporta za 2016. godinu". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. 15. 6. 2017. Pristupljeno 17. 5. 2018.[mrtav link]
 2. ^ Šarenkapa (22. 5. 2017). "Institucije BiH u periodu 1992-1996: Ko su bili članovi Predsjedništva, premijeri i ministri RBiH". faktor.ba. Simurg Media. Pristupljeno 2. 5. 2018.
 3. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 1998-2000". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 4. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 5. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 6. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 13. 5. 2018.
 7. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 13. 5. 2018.
 8. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 9. ^ a b "Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 13. 5. 2018.

Vanjski linkovi

uredi