Marko Šunjić (Mostar, 15. februar 1927 – Sarajevo, 30. mart 1998) bio je bosanskohercegovački historičar, medievalist i akademik ANU BiH.

Marko Šunjić
Rođenje (1927-02-15) 15. februar 1927.
Smrt30. mart 1998(1998-03-30) (70 godina)

Poslije završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja studirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 1955. Zaposlen na istom fakultetu na katedri srednji vijek kod akademika Ante Babića. Na matičnom fakultetu 1964. odbranio je doktorsku tezu pod nazivom Uspostavljanje i organizacija mletačke vlasti u Dalmaciji u XV vijeku. Prošao je sva fakultetska zvanja na predmetu Opća historija srednji vijek. Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Bio je predsjednik Društva istoričara Bosne i Hercegovine, urednik historijskog časopisa Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine i časopisa za kulturu Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Bio je član redakcija časopisa Prilozi Instituta za istoriju (Sarajevo), Pregled (Sarajevo), Most (Mostar).

Predmet proučavanja Marka Šunjića je historija Dalmacije i Bosne u srednjem vijeku i opće historije ranog srednjeg vijeka. Publikovao je četiri knjige i oko 100 naučnih i stručnih radova, prikaza i osvrta.

Bibliografija

uredi

Literatura o Marku Šunjiću

uredi
  • Dubravko Lovrenović, Akademik Marko Šunjić (1927-1998) (In memoriam), Radovi Filozofskog fakulteta 12, Sarajevo 2000, 441-444;
  • Tomislav Išek, Marko Šunjić (15.II. 1927. – 30.3. 1998.), Radovi Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost 6, Sarajevo (1998), 201-206.
  • Esad Kurtović, Bibliografija radova akademika Marka Šunjića (1927-1998), „Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998)“, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 25-33. [1][mrtav link]
  • Esad Kurtović, Između Mostara i Sarajeva (Uz 75 godišnjicu rođenja i 4. godišnjicu smrti akademika Marka Šunjića), Most XXVII/151 (62), Mostar 2002, 80-82. [2][mrtav link]