Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

(Preusmjereno sa ANU BiH)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je najviša naučna i umjetnička državna institucija Bosne i Hercegovine.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
SkraćenicaANUBiH
Datum osnivanja1951.
Glavno sjedišteBosna i Hercegovina Sarajevo, Bosna i Hercegovina
PredsjednikMuris Čičić
PotpredsjednikLidija Lincender-Cvijetić
PotpredsjednikMirko Pejanović
Generalni sekretarAsif Šabanović
Veb-sajtwww.anubih.ba
Ploča sa natpisom: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno Zakonom (Sl. l. NR BiH 14/51) 1951. Naučno društvo je funkcioniralo sve dok Skupština SR Bosne i Hercegovine 1966. nije donijela Zakon (Sl. l. SR BiH 22/66) prema kojem je Naučno društvo Bosne i Hercegovone preraslo u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, najvišu naučnu i umjetničku instituciju Bosne i Hercegovine.

Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uvjerenja svojih članova.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je na temelju Zakona donijela svoj Statut, u kojem je regulirala sva pitanja organizacije, upravljanja i rada u svim oblastima u kojima djeluje.

Organizacija

uredi

Predsjedništvo

uredi

Predsjedništvo ANUBIH sačinjavaju predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar, sekretari odjeljenja i po jedan predstavnik svakog odjeljenja, koje bira Skupština iz reda redovnih i dopisnih članova.

Na Izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj 7. decembra 2020, izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.[1]

Na osnovu glasanja za članove Predsjedništva ANUBiH izabrani su:

 1. Akademik Muris Čičić – predsjednik ANUBiH
 2. Akademkinja Lidija Lincender Cvijetić – potpredsjednica ANUBiH
 3. Akademkinja Mirko Pejanović – potpredsjednk ANUBiH
 4. Akademik Asif Šabanović – generalni sekretar ANUBiH

Odjeljenja

uredi

Prema odredbama Statuta, ANUBiH je organizovana u šest odjeljenja, na principu okupljanja srodnih struka:

 • Odjeljenje društvenih nauka
 • Odjeljenje humanističkih nauka
 • Odjeljenje medicinskih nauka
 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
 • Odjeljenje tehničkih nauka
 • Odjeljenje umjetnosti

Odjeljenja ANUBIH su nosioci osnovne naučne odnosno umjetničke djelatnosti. Odjeljenja osnivaju odbore i komisije, čiji je zadatak da organizuju realizaciju Akademijinih naučnih projekata i programa i da neposredno učestvuju u realizaciji programa nekih međuakademskih odbora.

Odbori Predsjedništva ANUBiH su:

 • Odbor za biblioteku i dokumentaciju
 • Odbor za međunarodnu saradnju
 • Odbor za izdavačku djelatnost
 • Odbor za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad
 • Komisija za naučno-tehnološke osnove rekonstrukcije i razvoja BiH

Organizacione jedinice Akademije su:

Centri

 • Centar za sistemska istraživanja
 • Centar za karstologiju
 • Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja
 • Centar za leksikologiju i leksikografiju
 • Centar za balkanološka ispitivanja
 • Centar za filozofska istraživanja
 • Centar za demografsku genetiku

Odbori odjeljenja

 • Odbor za ekonomske nauke
 • Odbor za pedagoške nauke
 • Odbor za političke nauke
 • Odbor za pravne nauke
 • Odbor za sociološke nauke
 • Odbor za historijske nauke
 • Odbor za filozofske nauke
 • Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima
 • Odbor za gerijatriju i gerontologiju
 • Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline
 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju
 • Odbor za maligna oboljenja
 • Odbor za oralno zdravlje
 • Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja
 • Odbor za prirodne resurse
 • Odbor za mehatroniku
 • Odbor za energiju, energetiku i okoliš

Komisije odjeljenja

 • Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj - članovi
 • Komisija za šumarstvo
 • Komisija za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Predsjednici

uredi

Počasni članovi

uredi

Međunarodna saradnja

uredi

Dok je SR Bosna i Hercegovina bila dio SFR Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.

Nakon proglašenja Bosne i Hercegovine nezavisnom državom 1992, ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:

 • Austrijska akademija nauka
 • Bugarska akademija nauka
 • Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • Mađarska akademija nauka
 • Makedonska akademija nauka i umjetnosti
 • Ruska akademija nauka
 • Slovenska akademija nauka i umjetnosti
 • Turska akademija nauka
 • European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)
 • Euro Mediterranean Academic Network (GID-EMAN)
 • Global Network of Science Academies (IAP)
 • Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
 • Inter -University Center (IUC) Dubrovnik
 • Inter-Academy Council of Southeast Europe (IAC SEE)
 • International Council for Science (ICSU)
 • International Union of Academies (IUA)

Izdavačka djelatnost

uredi

Izdavačke aktivnosti definirane su Zakonom i Statutom koji obuhvataju periodična (serijska) i povremena izdanja. Akademija, kao izdavač ili suizdavač objavljuje određeni broj naučnih i umjetničkih radova. Detaljan pregled svih izdanja ANUBIH je dostupan po zahtjevu.

Radovi (Časopisi i Periodična izdanja naučnih radova ocijenjenih i prihvaćenih od strane odjeljenja)

 • Dijalog - (Časopis za filozofska i društvena pitanja); ISSN 0350-6177
 • Sarajevo Journal Of Mathematics - (Ranije Radovi Matematički) - Publikacije međunarodnog karaktera namijenjene publiciranju originalnih naučnih radova iz različitih polja matematičkih nauka; ISSN 1840-0655
 • Acta medica academica - (Ranije Radovi) - Časopis Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; ISSN 1840-1484 (štampano izdanje); ISSN 1840-2879 (Online izdanje)
 • Herbologija - Međunarodni časopis o proučavanju i suzbijanju korova (Izdavači: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Herbološko društvo BiH); ISSN 1840-0809
 • Djela - Povremena izdanja naučnih djela ocijenjenih i prihvaćenih od strane odjeljenja
 • Godišnjak - Periodično izdanje centra za balkanološka ispitivanja
 • Posebna izdanja - Povremena izdanja predstavljena na naučnim i kulturnim manifestacijama ANUBIH
 • Građa - Povremena izdanja podataka sistematskog istraživanja spremnih za dalju naučnu elaboraciju
 • Ljetopis - Godišnja publikacija o aktivnostima ANUBIH i njenih članova
 • Vanserijska izdanja

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
 • Spomenice: 1951–1976. i 1951–2011.
 • Monografija akademika Envera Redžića: "Pola stoljeća Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (1952–2002)", ANUBiH, Sarajevo, 2004.
 • "Strategija djelovanja ANUBiH u periodu 2015–2020. godine", ANUBiH, akademik Miloš Trifković, Sarajevo, 2015.

Vanjski linkovi

uredi
 1. ^ "Muris Čičić izabran za predsjednika ANUBiH". avaz.ba. avaz-roto press d.o.o. 7. 12. 2020. Pristupljeno 15. 4. 2024.
 2. ^ "Presidents of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina". Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina.[trajno mrtav link]