Mašina je skup elemenata pokretnih i nepokretnih koja prenosi ili modifikuje energiju. Uobičajano, riječ se odnosi na spravu koja izvodi ili pomaže u izvođenju korisnog rada. Mašine zahtijevaju unos određene količne energije kako bi zivršile neki rad.

Tubrine na vjetar

Ljudi su koristili mehanizme i mašine u svoju koristi još prije bilo kakvih pisanih dokaza o tome. Generalno, te sprave su smanjivale količinu sile, koju je bilo potrebno uložiti da se izvrši rad, te su mijenjale pravac sile ili mijenjale jedan oblik kretanja ili energije u drugi.

Mehaničke prednosti jednostavnih mašina je u omjeru sile tereta i sile koja se aplicira. Ovo ne opisuje u potpusnosti rad mašine, jer je potreba dodatna sila kako bi se savladalo i trenje. Mehanička učinkovitost neke mašine je omjer stvarne mehaničke prednosti (SMP) i idealne mehaničke prednosti (IMP). Mašine nikada nemaju efikasnost od 100% to jeste perpetuum mobile prve vrste nije moguć.

Moderni alati, automatizirane mašine i mašinerija kojom upravlja čovjek, uveliko komplikuju definiciju "mašine". Mašine koje transformišu toplotu ili neku drugu energiju u mehaničku energiju, zovu se motori.

Hidraulične sprave koje se koriste u industriji: industrija teške opreme, automobilska industrija, pomorska industrija, Aerosvemirska industriija, industrija konstrukcijske opreme.

Vrste mašina uredi

Vrste mašina
Jednostavne mašine Kosa ravan, Točak i osovina, Poluga, Kotur, Klin, Šaraf
Mehaničke komponente Zupčanik, Uže, Opruga, Točak, Osovina, Lager, Pojas, Lančanik, Lanac, Fastener, Ključ
Sat Atomski sat, Hronometar, Sat sa klatnom, Kvarcni sat
Kompresori i Pumpe Arhimedov zavrtanj, Hidraulična pumpa, Pumpa, Vakumska pumpa
Motori na sagorijevanje Motori sa vanjskim sagorijevanjem Parna mašina, Stirlingov motor
Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem Mašine sa klipom, Wankelov motor, Mlazni motor, Raketa, Gasna turbina
Veze Pantograf, Peaucellier-Lipkin
Turbina Gasna turbina, Mlazni motor, Parna turbina, Vodena turbina, Vjetrenjača (Zračna turbina)
Aeodinamika Plovidba, Krilo, Kormilo, Propeler
Elektronske mašine Mašine za računanje Kalkulator, Računar, Analogni računar
Elektronika Tranzistor, Dioda, Kondenzator, Otpornik, Induktor
Biološke mašine Virus, Bakterija, Ćelija (biologija), Biljke i životinje, Računari za obradu DNA, Čovjek, Um
Ostalo Robot, Vending mašina

Izvori uredi

  • Oberg, Erik; Franklin D. Jones; Holbrook L. Horton; Henry H. Ryffel (2000). Christopher J. McCauley; Riccardo Heald; Muhammed Iqbal Hussain (ured.). Machinery's Handbook (26th izd.). New York: Industrial Press Inc. ISBN 978-0-8311-2635-3.
  • Reuleaux, Franz (1876). The Kinematics of Machinery. Trans. and annotated by A. B. W. Kennedy. New York: reprinted by Dover (1963).
  • Uicker, J. J.; G. R. Pennock; J. E. Shigley (2003). Theory of Machines and Mechanisms. New York: Oxford University Press.
  • Oberg, Erik; Franklin D. Jones; Holbrook L. Horton; Henry H. Ryffel (2000). Christopher J. McCauley; Riccardo Heald; Muhammed Iqbal Hussain (ured.). Machinery's Handbook (30th izd.). New York: Industrial Press Inc. ISBN 9780831130992.

Također pogledajte uredi