Luminiscencija ili luminescencija je pojava emisije svjetlosti koja nije direktni rezultat zagrijavanja materijala. Može biti izazvana na različite načine, a zapaža se na materijalima koji sadrže ione nečistoće. Pojava luminiscencije je slaba i može se vidjeti jedino u mraku.

Luminol i hemoglobin, primjer hemiluminiscencije