Nemetal

(Preusmjereno sa Nemetali)
Redni broj Ime Simbol
1 Vodik H
6 Ugljik C
7 Dušik N
8 Kisik O
15 Fosfor P
16 Sumpor S
34 Selenij Se


Zajedno sa metalima i polumetalima, nemetali su karakterisani prema sposobnosti ionizacije i hemijskog vezanja. Nemetali imaju veliku elektronegativnost tj. lakše primaju valentne elektrone nego što ih daju. Nemetali grade kisele okside, čijim rastvaranjem u vodi nastaju kiseline.

Nemetali su halogeni elementi, plemeniti plinovi i ovi elementi poredani po atomskom broju: