Redoks-reakcija

(Preusmjereno sa Oksidacija)

Redoks reakcija je hemijska reakcija kod koje dolazi do promjene oksidacijskog stanja reagujućih supstanci.

Oksidacija je gubitak (otpuštanje) elektrona, npr:

Na → Na+ + e-

U ovoj reakciji atom natrijuma je otpustio elektron, dakle oksidirao se. Supstanca koja se oksidirala naziva se redukcijsko sredstvo, zbog toga što omogućava da se druga supstanca pomoću otpuštenih elektrona reducira.

Redukcija je primanje elektrona, npr:

Cl2 + 2e- → 2Cl-

U ovom slučaju, molekula hlora se redukovala (primila elektrone). Supstanca koja se redukovala je oksidacijsko sredstvo, zato što oduzima elektrone od druge supstance (omogućava oksidaciju druge supstance).

Također pogledajte

uredi