Apatit

Apatit je mineral koji pripada grupi fosfata, i po hemijskom sastavu je hlorofosfat ili fluorofosfat kalcija. Hemijska formula mu je Ca5(PO4)3(F,Cl,OH). Minerali grupe apatita se javljaju u metamorfnim stijenama, a u mnogim stijenama dolaze kao akcesorni minerali. Ima ga u pegmatitskim žilama, kao primarni fosfat. Najviše ga ima u sedimentima - fosforitima. Glavna nalazišta apatita kvaliteta dragog kamena su: Brazil, Burma i Meksiko. Ostali nalazišta nalaze se u: Kanadi, Češkoj, Njemačkoj, Indiji, Madagaskaru, Mozambiku, Norveškoj, Južnoj Africi, Španiji, Šri Lanki i SAD-u.

Apatit
Apatite Canada.jpg
Apatit
Općenito
Kategorija Mineral
Hemijska formula Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Identifikacija
Boja obično zelen, rijeđe žut, bezbojan, smeđ
Kristalni habitus tabularan, masivan, kompaktan ili granularan
Tvrdoća 5
Sjaj staklast
Ogreb bijel
Relativna gustoća 3,16 - 3,22