Kameno doba

Kameno doba je uobičajeni naziv za najraniji period u historiji čovječanstva, odnosno prahistoriji. Ime je dobilo po kamenju koje su u to vrijeme ljudi pretežno koristili za izradu alata sa ivicom, vrhom ili udarnom površinom.

Kameno doba

prije Homo (Pliocen)

Paleolit

Donji paleolit
Homo
Upravljanje vatrom, kameno oruđe
Srednji paleolit
Homo neanderthalensis
Homo sapiens
Egzodus iz Afrike
Gornji paleolit
Modernost ponašanja, alatl, Pas

Mezolit

Mikroliti, luk, kanui

Neolit

Predgrnčarski neolit
Poljoprivreda, uzgajanje životinja, polirano kameno oruđe
Grnčarski neolit
grnčarija
Kalkolit
Metalurgija, konj, točak
Bronzano doba
Različiti kameni alati.

Započelo je sa počecima čovječanstva, odnosno s počecima korištenja tehnologije u istočnoj Africi. Smatra se da je završilo s početkom korištenja metalnih oruđa, odnosno razvitkom poljoprivrede i pripitomljavanjem životinjama.

Period je trajao otprilike 3,4 miliona godina,[1] i završio između 4.000 p. n. e. i 2.000 p. n. e., sa pojavom obrade metala.[2] Iako je u kamenom dobu bila poznata neka jednostavna obrada kovnih metala, posebno upotreba zlata i bakra u svrhu ornamentacije, upravo topljenje i topljenje bakra označava kraj kamenog doba.[3] U zapadnoj Aziji, to se dogodilo oko 3.000 godina p. n. e., kada je bronza postala široko rasprostranjena. Termin bronzano doba koristi se za opisivanje perioda koji je uslijedio nakon kamenog doba, kao i za opisivanje kultura koje su razvile tehnike i tehnologije za preradu legura bakra (bronza: prvobitno bakar i arsen, kasnije bakar i kalaj) u alate, zamjenjujući kamen. u mnogim upotrebama.

Pronađeni artefakti kamenog doba uključuju oruđe koje su koristili moderni ljudi, njihove prethodnice iz roda Homo, a možda i raniji, djelomično istovremeni rodovi Australopithecus i Paranthropus. Pronađena su koštana oruđa koja su se koristila iu ovom periodu, ali su rijetko sačuvana u arheološkim zapisima. Kameno doba je dalje podijeljeno po vrstama kamenog oruđa u upotrebi.

Prvu periodizaciju prahistorije definirao je danski arheolog Christian Jürgensen Thomasen 1836 g. Kameno doba je prvi period u trodobnom sistemu koji se često koristi u arheologiji za podjelu vremenske linije ljudske tehnološke prahistorije u funkcionalne periode, pri čemu su sljedeća dva bronzano i željezno doba, respektivno. Kameno doba se također obično dijeli na tri različita perioda: najranije i najprimitivnije je doba paleolita; prelazni period sa finijim oruđama poznat kao mezolitska era; i završna faza poznata kao neolitsko doba. Neolitski narodi bili su prvi koji su prešli iz društava lovaca-sakupljača u naseljeni način života naseljavanja gradova i sela kako je poljoprivreda postala široko rasprostranjena. U hronologiji prahistorije, neolitsko doba se obično preklapa s halkolitom („bakarom“) koje je prethodilo bronzanom dobu.

Godine 1865. britanski arheolog John Lubbock kameno doba dijeli na starije kameno doba ili paleolit i mlađe kameno doba ili neolit. Godine 1866. Wentropp ubacuje srednje kameno doba ili mezolit.

Historijski značajUredi

Kameno doba je istovremen s evolucijom roda Homo, s mogućim izuzetkom ranog kamenog doba, kada su vrste prije Homo možda proizvodile oruđe.[4] Prema starosti i lokaciji sadašnjih dokaza, kolijevka roda je Istočnoafrički sistem rascjepa, posebno na sjeveru u Etiopiji, gde se graniči sa pašnjacima. Najbliži srodnik među ostalim živim primatima, rod čimpanzi, predstavlja granu koja se nastavila u dubokoj šumi, gdje su primati evoluirali. Rascjep je služio kao kanal za kretanje u južnu Afriku i također na sjever niz Nil u sjevernu Afriku i kroz nastavak pukotine na Levantu do ogromnih travnjaka Azije.

Počevši od prije otprilike 4 miliona godina jedan biom se uspostavio od južne Afrike preko rascjepa, sjeverne Afrike i preko Azije do moderne Kine. Ovo je nedavno nazvano "transkontinentalni 'savanastan'".[5]:106 Počevši od travnjaka rascjepa, Homo erectus, prethodnik modernih ljudi, pronašao je ekološku nišu kao proizvođač alata i razvio ovisnost o njoj, postajući „stanovnik savane opremljen alatom“.[5]:147

Podjela kamenog dobaUredi

 • paleolit (grč. palaios=star, lithos-kamen)
 • epipaleolit (grč. epi-iza, poslije)
 • mezolit (grč. mesos=srednji)
 • protoneolit (grč. protos=prednji, prvi, neos-nov)
 • predkeramički neolit
 • neolit

ReferenceUredi

 1. ^ "Oldest tool use and meat-eating revealed | Natural History Museum". 18. 8. 2010. Arhivirano s originala, 18. 8. 2010.
 2. ^ "Stone Age". HISTORY (jezik: engleski). Pristupljeno 31. 5. 2020.
 3. ^ Goody, Jack (2012). Metals, Culture, and Capitalism.
 4. ^ Ko, Kwang Hyun (2016). "Origins of human intelligence: The chain of tool-making and brain evolution" (PDF). Anthropological Notebooks. 22 (1): 5–22.
 5. ^ a b Barham, Lawrence; Mitchell, Peter (2008). The First Africans: African Archaeology from the Earliest Toolmakers to Most Recent Foragers. Cambridge World Archaeology. Oxford: Oxford University Press.

Također pogledajteUredi


  Nedovršeni članak Kameno doba koji govori o historiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.