Ruda je smjesa stijena, koje sadrže različite komponente ili minerale, a što ih čini dovoljno vrijednim za njihovu eksploataciju iz zemlje (Pogledajte: Rudarstvo). Svaka ruda mora sadržavati minerale koji su:

  • vrijedni
  • u koncentracijama u kojim će njeno vađenje, transport, prerade i procesuiranje biti prafitabilno.
  • u mogućnosti da se ekstraktuju iz otpadnih stijena putem tehnika za preradu minerala.
Željezna ruda
Ruda mangana
Ruda olova
Ruda zlata

Naslage ruda su naslage minerala, koje su ekonomski isplative za vađenje. Naslage minerala, također, mogu sadržavati neke neželjene sastojke mineralizacije, koji su neekonomični resursi.

Rudni minerali su, generalno, oksidi, sulfidi, silikati ili "slobodni" metali (kao što je bakar), koji se obične ne nalaze u Zemljinoj kori ili "plemeniti" metali (koji se obično ne nalaze u smjesama), kao što je zlato. Rude moraju biti procesuirane kako bi se iz njih ekstraktovao i odvojio metal, koji je od interesa, od otpadnih stijena, kao i iz mineralne rude.

Rude nastaju pomoću raznih geoloških procesa.

Važnije mineralne rude uredi

Također pogledajte uredi