Kalcitriol je aktivni oblik vitamina D koji se nalazi u organizmu.

Kalcitriol
Naziv lijekaKalcitriol
Grupasekosteroidi
Trgovačka imenaRocaltrol, Calcijex, Decostriol
Klasifikacija
ATC kodoviA11CC04 D05AX03
CAS registarski broj32222-06-3
Dostupnost bez recepta: da
Stručne informacije
Hemijske osobine

Ime po IUPAC (1R,3S)-5-[2-[(1R,3aR,7aS)-1-[(2R)-6-hidroksi-6-metil-heptan-2-yl]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-heksahidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metiliden-cikloheksan-1,3-diol
Sumarna formulaC27H44O3
Molarna masa416,64 g/mol
Farmakokinetičke osobine
Poluvrijeme eliminacije5-8 sati
Izlučivanjeputem bubrega

Proizvodnja i funkcija uredi

Nastaje u bubrezima konverzijom iz kalcidiola. Ovo se stimuliše smanjenjem serumskog kalcijuma i/ili fosfata, i povećanjem paratireoidnog hormona (PTH) i/ili prolaktina. Povećava apsorpciju kalcijuma i fosfata iz želudačno-crijevnog trakta i bubrega i spriječava lučenja kalcitonina.

Kalcitriol se često koristi kao lijek u tretmanu hipokalcemije, osteoporoze, osteomalacije, osteodistrofije, kao i kod pacijenata na hemodijalizi.

Metabolizam uredi

Kalcitriol se izlučuje iz organizma u mokraći kao kalcitroična kiselina.

Također pogledajte uredi