Hijalofan je kristalni mineral, koji spada u tektosilikatnu grupu feldspata. Smatra se da je on kalijev feldspat bogat barijem.[1] Njegova hemijska formula glasi (K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8], a tvrodoća iznosi 6 – 6½. Naziv hijalofan potječe iz grčkog hyalos, što znači "staklo" i phanos u značenju "pojaviti se, javljati se".[2]

Hijalofan
Hijalofan na matrici, pronađen kod Busovače, Bosna i Hercegovina
Općenito
Kategorijasilikatni minerali
Hemijska formula(K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8]
Identifikacija
Molekularna težina302.06
Bojabezbojan, žut, bijel, crven
Kristalni habituskristaličan – fin – javlja se kao dobro formirani veliki fini kristali; masivan – uniformno nerazdvojivi kristali grade velike mase
Kristalni sistemmonoklinski – prizmatičan
Kalavostpo {001} savršena, po {010} nesavršena
Tvrdoća6 – 6½
Sjajstaklast
Indeks prelamanjanα = 1,542, nβ = 1,545, nγ = 1,547
Optičke osobinedvoaksijalan (-)
Birefringencijaδ = 0,005
Disperzijaslaba
Ogrebbijel
Relativna gustoća2,81

Prvi tragovi ovog minerala otkriveni su 1855. u rudniku Lengenbach, Imfield, u općini Binn, Švicarska. Ovaj mineral se pretežno može naći u Evropi, i to u Švicarskoj, Australiji, Bosni (okolina Busovače), Njemačkoj, Japanu, New Jerseyju i zapadnoj obalo Sjeverne Amerike.[2]

Hijalofan ima monoklinsku kristalografiju, sa osobinama kristalne ćelije a = 8.52 Å, b = 12.95 Å, c = 7.14 Å i β = 116°. Optički, mineral iskazuje dvoaksijalnu birefringenciju, sa vrijednošću indeksa prelamanja nα = 1.542, nβ = 1.545 i nγ = 1.547 te najvećom vrijednosti birefringencije od δ = 0.005. Ima slabu disperziju i nizak reljef površine.[3]

Vanjski linkovi uredi

Reference uredi