Indeks prelamanja

Indeks prelamanja materijala je broj koji pokazuje koliko puta je brzina svjetlosti u nekoj sredini manja od brzine u vakuumu. Prelamanje je najočiglednija manifestacija promjene brzine svjetlosti elektromagnetnog zračenja pri prelasku iz jedne sredine u drugu.

Indeks prelamanja zavisi od talasne dužine (frekvencije) svjetlosti što se eksperimentalno ispoljava u pojavi spektra kada se zrak polihromatske (bijele) svjetlosti propusti kroz prizmu.

Indeks prelamanja je važna osobina materijala i mjeri se pomoću refraktometra.


Nedovršeni članak Indeks prelamanja koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.