Relativna gustoća

Relativna gustoća, ili specifična gravitacija,[1][2] odnos je gustoće (masa po jedinici zapremine) materije i gustoće datog referentnog materijala. Specifična gravitacija često znači relativna gustoća u odnosu na vodu. Pojam "relativna gustoća" često se uzima u savremenoj naučnoj upotrebi. Definira se kao odnos gustoće određene supstance u odnosu na vodu.

Ako je relativna gustoća supstance manja od jedan onda se kaže da je manje gusta u odnosu na referentnu; ako je veća od 1 onda je gušća u odnosu na referencu. Ako je relativna gustoća tačno 1 onda su gustoće jednake, tj. jednake zapremine dvije supstance imaju istu masu. Ako je referentni materijal voda, onda supstanca sa relativnom gustoćom (ili specifičnom graviacijom) manjom od 1 će plutati na vodi. Naprmijer, ledena kocka, sa relativnom gustoćom oko 0,91, će plutati. Supstanca sa relativnom gustoćom većom od 1 će potonuti.

Temperatura i pritisak moraju biti poznati za oba primjerka i referencu. Pritisak je skoro uvijek jednak 1 atm (101,325 kPa). Gdje nije tako, onda se često određuje gustoća direktno. Temperature za oba primjerka i referencu variraju od industrije do industrije. U britanskoj praksi kuhanja, specifična graviacija se množi sa 1000.[3] Specifična gravitacija se obično koristi u industriji kao jednostavan način dobijanja informacija oko koncentracije rastvora različitih materijala kao što su rasol, šećerni rastvori (sirupi, sokovi, med, itd.) i kiseline.

Osnovne formule uredi

Relativna gustoća ili specifična gravitacija je bezdimenziona veličina, jer je to odnos bilo gustića ili težina:

 

gdje je RG relativna gustoća, ρsupstance je gustoća supstance koja se mjeri, i ρreference je gustoća reference. (Prema konvenciji ρ, grčko slovo, označava gustoću.)

Primjeri uredi

Materije sa relativnom gustoćom od 1 su neutralno plovne, one sa RG većim od 1 su gušće od vode, i tako (ako se zanemare efekti površinskog napona) će potonuti u nju, a oni koji imaju RD manji od 1 su manje gusti od vode, tako da će plutati.

Primjer:

 

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Dana, Edward Salisbury (1922). A text-book of mineralogy: with an extended treatise on crystallography... New York, London(Chapman Hall): John Wiley and Sons. str. 195–200, 316.
  2. ^ Schetz, Joseph A.; Allen E. Fuhs (5. 2. 1999). Fundamentals of fluid mechanics. Wiley, John & Sons, Incorporated. str. 111, 142, 144, 147, 109, 155, 157, 160, 175. ISBN 0-471-34856-2.
  3. ^ Hough, J.S., Briggs, D.E., Stevens, R and Young, T.W. Malting and Brewing Science, Vol.

Literatura uredi

  • Fundamentals of Fluid Mechanics Wiley, B.R. Munson, D.F. Young & T.H. Okishi
  • Introduction to Fluid Mechanics Fourth Edition, Wiley, SI Version, R.W. Fox & A.T. McDonald
  • Thermodynamics: An Engineering Approach Second Edition, McGraw-Hill, International Edition, Y.A. Cengel & M.A. Boles
  • Munson, B. R.; D. F. Young; T. H. Okishi (2001). Fundamentals of Fluid Mechanics (4th izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-44250-9.
  • Fox, R. W.; McDonald, A. T. (2003). Introduction to Fluid Mechanics (4th izd.). Wiley. ISBN 0-471-20231-2.

Vanjski linkovi uredi