Ogreb (mineralogija)

Ogreb ili crt u mineralogiji je boja praha koja nastaje nakon grebanja ili struganja materijala (minerala) u odnosu na bijeli porculanski tanjirić na koji prah ili strugotine padaju. Boja ogreba većinom se ne podudara s vanjskom bojom minerala. Tako, naprimjer, mineral hematit, koji je tamnosiv do crn, ima crvenu boju ogreba.

Ogreb kod pirita i rodohrozita