Geografske koordinate

Geografske koordinate je veličina koja određuje položaj neke tačke na Zemljinoj površini, tj. geografska dužina (λ) i geografska širina (φ). Izražavaju se u stepenima (˚), lučnim minutama (') i lučnim sekundama ("). Geografska širina označava se od ekvatora na sjever i jug od 0-90˚, a geografska dužina od početnoga meridijana (Greenwich) na zapad i istok od 1-180˚.

Karta zemlje pokazuje geografske širine (horizontalno) i dužine (vertikalno)