Geografija Albanije

Albanija se prostire na površini od 28.748 kvadratnih kilometara. Dijeli 172 kilometara dugu granica sa Crnom Gorom na sjeverozapadu, 112 km sa Kosovom na sjeveroistoku, na sjeveru i istoku prema Makedoniji u dužini od 181 km, a na jugu i jugoistoku graniči s Grčkom granicom u dužini od 212 km. Osim toga, Albanija ima izlaz na Jadransko more i Jonsko more ukupne dužina od 476 km.[1]

Preko nizina na zapadnom dijelu države, Albanija ima pristup Jadranskom moru i strateški važnim Otrantskim vratima, morskom prolazu, koji širinom od samo 72 km razdvaja Albaniju od Italije a preko kojeg je Jadransko more povezano s Jonskim morem a dalje i sa Sredozemnim morem.

GraniceUredi

 
Satelitski snimak Albanije

Albanija ima 691 kilometar kopnene i 362 km pomorske granice. Granice ugavnom nisu prirodne, izuzev obalnog dijela. Formirane su na konferenciji ambasadora u Londonu, u periodu 1912. - 1913. godine. Zemlja je bila okupirana od strane različitih vojnih snaga tokom prvog svjetskog rata, ali su granice iz 1913. godine u suštini potvrđene od strane pobjedničkih država 1921. godine.

U većini slučajeva, ne postoji prirodna granica od visoravni na istoku do Jadrana, iako su se Skadarsko jezero i dio rijeke Bojane koristili za označavanje sjeverozapade granice Albanije. Postoje četiri glavna geografska područja u Albaniji: sjeverni planinski dio (albanski: Krahina Malore Veriore) kojeg čini albanski dio Prokletija), zapadna nizina (Ultësira Bregdetare), centralni planinski lanac (Krahina Malore Qendrore) i južni planinski lanac (Krahina Malore Jugore).[2]

RijekeUredi

Kroz područje Albanije uglavnom ne protiču velike rijeke. Najduža rijeka koja protiče ovom zemljom je rijeka Drim, koja je ukupne dužine 335 km. Od ostalih rijeka treba spomenuti još:

KlimaUredi

 
Albanska rivijera na jugu države

S obzirom na relativno malu površinu, Albanija ima relativno veliki broj klimatskih regija za tako malu površine. Priobalne nizije imaju tipično sredozemnu klimu dok se planinsko područje odlikuje umjereno kontinentalnom klimom. I u priobalnom i unutrašnjem dijelu države, vrijeme se u velikoj mjeri razlikuje od sjevera do juga Albanije.

Nizije imaju blage zime sa prosječnom temperaturom od oko 7°C. Prosječne ljetnje temperature iznose oko 32°C dok je vlažnost zraka niska. U južnim nizijama temperature su u prosjeku oko 5°C dok su prosječne ljetne temperature oko 30°C. Prosječne temperature zraka u unutrašnjosti zemlje uglavnom zavise od nadmorske visine. Niske zimske temperature u planinama prouzrokovane su kontinentalnom zračnom masom koja dominira vremenom u Istočnoj Evropi i na Balkanu.

Ekstremne tačkeUredi

  • Najviša tačka: vrh Korab, planina Korab, 2.764 metara
  • Najniža tačka : Jadransko more, 0 m

ReferenceUredi