Elementi 6. periode

Elementi 6. periode su oni hemijski elementi koji se nalaze u šestom redu (ili periodi) periodnog sistema elemenata, uključujući i lantanoide. Periodni sistem je organiziran u redove kako bi se ilustrirali periodični trendovi u hemijskim osobinama elemenata porastom atomskog broja. Svaki novi red (perioda) počinje kada se hemijske osobine počnu ponavljati, tj. elementi sa sličnim osobinama nalaze se u istoj uspravnoj koloni (grupi).

Šesta perioda periodnog sistema sadrži 32 elemenata, što je čini najvećom, pored 7. periode (koja ima isti broj elemenata). Ona počinje sa cezijem a završava sa radonom. Olovo je trenutno posljednji stabilni element, svi elementi koji se nalaze poslije njega su radioaktivni, iako naprimjer bizmut ima vrijeme poluraspada duže od 1019 godina, što je 1000 puta duže od procijenjene starosti svemira. Po pravilu, elementi 6. periode, s lijeva na desno periodnog sistema, prvo popunjavaju svoje 6s atomske orbitale, zatim 4f, 5d i 6d, međutim, postoje i neki izuzeci, među kojima je naprimjer cerij.

Osobine

uredi

Ova perioda sadrži lantanoide, također poznati i kao rijetke zemlje. Mnogi od njih su poznati po svojim magnetskim osobinama, kao što je neodij. Mnogi prijelazni metali 6. periode su vrlo vrijedni i skupi, kao što je zlato, a istovremeno i mnogi drugi metali iz ove periode su izuzetno otrovni, kao što je talij. Šesta periode sadrži i posljednji stabilni element, olovo. Svi sljedeći elementi u periodnom sistemu su radioaktivni. Nakon bizmuta, čije je vrijeme poluraspada duže od 1019 godina, polonij, astat i radon su neki od najrjeđi elemenata, koji imaju i vrlo kratka vremena poluraspada. Procjenjuje se da na Zemlji ima manje od jednog grama astata, u datom vremenu.[1]

Elementi

uredi
Hemijski elementi šeste periode periodnog sistema elemenata
1 2 Lantanoidi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Grupa →
↓ Perioda
6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Reference

uredi
  1. ^ Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 978-1-57912-814-2