13. grupa hemijskih elemenata

Elementi 13. grupe periodnog sistema elemenata su:

Ova grupa, koja je ranije bila označavana kao zemljini metali ili trieli (od lat. tri, pošto je ranije bila numerisana kao IIIB grupa). Svi ovi elementi, izuzev bora, su metali. Jedino bor se smatra metaloidom (polumetal). Imaju tri elektrona u svojoj najvišoj elektronskoj ljusci, pa su trovalentni. Bor je vrlo slabo rasprostranjen, vjerovatno zbog toga što je jezgra njegovih atoma dosta osjetljiva na bombardiranje subatomskim česticama, koje je normalno kod prirodne radioaktivnosti. Aluminij je jedan od najrasprostranjenijih metala na Zemlji i čini 7,4% ukupne mase Zemljine kore.

Element Energija ionizacije (kJ/mol) Afinitet prema elektronu (kJ/mol) Tačka topljenja oC Tačka ključanja oC Elektronegativnost
B 801 27 2180 3650a 2,051
Al 578 43 660 2467 1,756
Ga 579 30a 29,8 2403 1,756
In 558 30a 157 2080 1,656
Tl 589 20a 304 1457 1,789

a približne vrijednosti
Izvor: Gary L. Miessler, Donald A. Tarr: Inorganic Chemistry
[1]

Reference

uredi
  1. ^ Gary L. Miessler, Donald A. Tarr: Inorganic Chemistry, Pearson, Prentice Hall, Northfield, Minnesota, 3. izdanje, str. 256

Vanjski linkovi

uredi