9. grupa hemijskih elemenata

U 9. grupu hemijskih elemenata spadaju kobalt (Co), rodij (Rh) i iridij (Ir).[1]

Elektrolitički kobalt i kocka od 1cm3

ZastupljenostUredi

Rodij i iridij su rijetki elementi. Kobalt je prisutan u Zemljinoj kori u količini 29 ppm. Poznato je više od 200 ruda koje sadrže kobalt, ali komercijalnu vrijednost imaju samo smaltit CoAs2 i kobaltit CoAsS. Često dolaze sa rudama nikla, bakra i olova.

OsobineUredi

Kobalt se rastvara u razrijeđenim kiselinama, pri čemu nastaju soli kobalta u oksidacijskom stanju (+2). Rodij se rastvara taljenjem sa natrij hidrogen sulfatom. Iridij se rastvara taljenjem sa natrij peroksidom ili smjesom kalij hidroksida i kalij nitrata. Najčešće oksidacijsko stanje kobalta je (+2) i (+3). Kobalt gradi kompleksne spojeve.

ElementiUredi

ReferenceUredi

  1. ^ "Group 9: Transition Metals - Chemwiki". chemwiki.ucdavis.edu (jezik: engleski). Pristupljeno 2016-02-20.