Anastomoza je veza ili otvor između dvije sastavnice (posebno šupljina ili prolaza) koje se normalno razilaze ili granaju, kao što je između krvnih sudova, lisne venacijke ili nervature ili vodotokova/struja. Takva veza može biti normalna (kao što je foramen ovale u srcu fetusa) ili abnormalna (kao što je patentni foramen ovale u srcu odrasle osobe); može se steći (kao što je arteriovenska fistula) ili biti urođena (kao što je arteriovenska skretnica metarteriola); mogu biti prirodne (kao što su gore navedeni primjeri) ili vještačke (kao što je hirurška anastomoza). Ponovno uspostavljanje anastomoze koja se blokirala naziva se reanastomoza. Nenormalne anastomoze, bilo da urođeni ili stečene, često se nazivaju fistula.

Nervaturni skelet lista roda Hortensia sa anastomozama vena

Termin se najčešće koristi u medicini, biologiji, mikologiji, geologiji, geografiji i arhitekturi.

Etimologija

uredi

Anastomoza: medicinska ili moderna latinska riječ, od grčkog ἀναστόμωσις – anastomosis =otvor, stoma, usta, opremiti ustima.[1] Prema tome, slog -stom- srodan je onom sa stoma u botanici ili stoma u medicini.

Anatomija

uredi
 
Mreža krvnih sudova

Anastomoza je veza dviju normalno divergentnih struktura.[2] Odnosi se na veze između krvnih sudova ili između drugih cjevastih struktura kao što su petlje crijeva.

Cirkulacijske

uredi

U cirkulacijski anastomozama, mnoge arterije se prirodno se međusobno spajaju; naprimjer, donja epiželudačna arterija i gornja epiželudačna a arterija, ili prednja i / ili stražnja komunikacijska arterija u Wilisovom krugu u mozgu. Cirkulacijske anastomoze se dalje dijele na arterijske i venske. Arterijske uključuju stvarnu arterijsku anastomozu (npr. dlanski luk, tabanski luk) i potencijalnu arterijsku anastomozu (npr. srčane arterije i korsku granu moždane arterije). Anastomoze takođe formiraju alternativne puteve oko kapilarnih ležištau područjima kojima nije potreban veliki dotok krvi, pomažući tako u regulaciji sistemskog krvotoka.

Hirurške

uredi

Primjer hirurške anastomoze javlja se kada su segment crijeva, krvni sud ili bilo koja druga struktura povezani zajedno (anastomozirani). Primjeri uključuju crijevnu anastomozu, Roux-en-Y anastomoza ili ureteroureterostomija. Tehnike hirurške anastamoze uključuju linearnu spajajuću anastomozu,[3] ručno šivanu anastomozu,[3] anastomoza od kraja do kraja (EEA).[4] Anastomoza se može izvoditi ručno ili pomoću posebnog namjenskog uređaja.[5] Izvedene su studije upoređujući različite pristupe anastomozi, uzimajući u obzir hirurško "vrijeme i troškove, postoperativno anastomotsko krvarenje, curenje i stezanje".[6]

Patološke

uredi

Patološke anastomoze nastaju od trauma ili bolestI i mogu zahvatiti vene, arterije ili crijeva. Obično se nazivaju fistule. U slučajevima vena ili arterija, traumatske fistule obično se javljaju između arterije i vene. Traumatske crijevne fistule obično nastaju između dvije petlje crijeva (entero-enterska fistula) ili crijeva i kože (enterokutana fistula). Portnokavna anastomoza, za razliku od toga, je anastomoza između vene portne cirkulacije i vene sistemske cirkulacije, koja omogućava krvi da zaobiđe jetru kod pacijenata sa portnom hipertenzijom, koja često rezultira hemoroidima, varikozitetima jednjaka ili pojavom zvanom caput medusae.

Biologija

uredi

Evolucija

uredi

U evoluciji anastomoza je rekombinacija evolucijskih loza. Uobičajeni zapisi o evolucijskoj lozi predstavljaju se kao jednostavno grananje vrsta u nove oblike. Pod anastomozom, vrste bi se mogle rekombinirati nakon početnog razgranavanja, kao što je slučaj sa nedavnim istraživanjem koje pokazuje da su se populacije predaka duž loze čovjeka i čimpanze mogle križati nakon početnog grananja .[7] Koncept anastomoze odnosi se i na teoriju simbiogeneze, u kojoj nove vrste nastaju formiranjem novih simbiotskih odnosa.

Mikologija

uredi

U mikologiji anastomoza je spoj između grana iste ili različitih hifa .[8] Stoga bifurkacijske gljivične hife mogu stvoriti istinske mrežaste kombinacije. Dijeleći materijale u obliku rastvorenih iona, hormona i nukleotida, gljiva održava dvosmjernu komunikaciju između sopstvenih hifa. Mreža gljivica može imati nekoliko izvora; između nekoliko spora (tj.pomoću cijevi za konidijsku anastomozu), nekoliko tačaka prodiranja, od kojih je svaka obuhvata šireću apsorpciju i asimilaciju. Kada širenjem naiđu na vrh drugog, vrhovi se pritiskaju jedni uz druge u prepoznavanju feromona ili pomoću nepoznatog sistema prepoznavanja, spajajući se da formiraju genetički jedinstvenu klonsku koloniju, koja može pokriti hektare zvane genete ili samo mikroskopski mala područja.[9]

Za gljive je anastomoza također komponenta razmnožavanja. U nekima se spajaju dva različita haploidna tipa parnjaka – ako su kompatibilna. Somatski, oni čine morfološki sličan front micelijskog talasa koji nastavlja da raste i istražuje. Značajna razlika je u tome što je svaka pregrađena jedinica dvojedarna, koja sadrži dva nespojena jedra, tj. po jedno od svakog roditelja koji na kraju ulazi u kariogamijsku i mejozu kako bi dovršio seksualni ciklus.

Termin "anastomoziranje" koristi se također za lamele gljiva koje se međusobno povezuju i razdvajaju da bi stvorile mrežu.[10]

 
Anastomozirajuće “škrge” (lamele) gljive Marasmius cf. cladophyllus

Botanika

uredi

Izrasline davitelja smokve oko stabla domaćina, sa viticama koje se spajaju da bi stvorile mrežu, naziva se anastomozirajuće.[11]

Geologija

uredi

U geologiji, anastomoza se odnosi na kvarc (ili drugo), vene koji imaju ovo svojstvo, koje je često povezano sa smicanje u metamorfnim regijama.

Geografija

uredi

Anastomozirajući potoci sastoje se od više kanala koji se dijele i ponovo povezuju i odvojeni su polutrajnim bankinama formiranim od kohezivnog materijala, tako da je malo vjerojatno da će migrirati iz jednog položaja kanala u drugi. Mogu se razlikovati od pojave zvane isprepletena rijeka, samo na osnovu formi njihovih površi, ali prepletene rijeke su mnogo pliće i dinamičnije od anastomozirajućih rijeka. Neke definicije zahtijevaju da se anastomozirajuća rijeka sastoji od međusobno povezanih kanala koji zatvaraju poplavne,[12] opet za razliku od prepletenih rijeka. Rijeke s anastomoziranim dometima uključuju Magdalenu u Kolumbiji,[13] gornji tok rijeks Kolumbije u Britanskoj Kolumbiji, Kanada,[14] i gornjem toku rijeke Narew u Poljskoj.[15] Za segmente anastomozirajućih rijeka upotrebljavan je i termin anagrana.

Reference

uredi
 1. ^ Online Etymology Dictionary Douglas Harper
 2. ^ Gylys, Barbara A.; Mary Ellen Wedding (2005), Medical Terminology Systems, F.A. Davis Company
 3. ^ a b "Laparoscopic Anastomotic Techniques - A SAGES Wiki Article". SAGES (jezik: engleski). Pristupljeno 28. 6. 2018.
 4. ^ Akelina, Yelena (31. 3. 2014). "Microsurgical Technique for 1mm Vessel End to End Anastomosis". Journal of Medical Insight (jezik: engleski). 2014 (3). doi:10.24296/jomi/2. ISSN 2373-6003.
 5. ^ Kikuchi, Keita; Tambara, Keiichi; Yamamoto, Taira; Yamasaki, Motoshige; Hirose, Hitoshi; Amano, Atsushi (2010). "The Use of Enclose®II Anastomosis Assist Device for the Proximal Coronary Branch Anastomosis to Vascular Graft". Annals of Vascular Diseases. 3 (1): 84–86. doi:10.3400/avd.hdi08023. ISSN 1881-641X. PMC 3595814. PMID 23555395.
 6. ^ Yao, Libin; Li, Chao; Zhu, Xiaocheng; Shao, Yong; Meng, Song; Shi, Linsen; Wang, Hui (26. 11. 2016). "An Effective New Intestinal Anastomosis Method". Medical Science Monitor. 22: 4570–4576. doi:10.12659/MSM.902000. ISSN 1234-1010. PMC 5138069. PMID 27888280.
 7. ^ Patterson, Nick; et al. (maj 2006). "Genetic evidence for complex speciation of humans and chimpanzees". Nature. 441 (7097): 1103–1108. Bibcode:2006Natur.441.1103P. doi:10.1038/nature04789. PMID 16710306.
 8. ^ Kendrick, Bryce (2001), The Fifth Kingdom, Mycologue Publications
 9. ^ Glass L.; Rasmussen C.; Roca M.G.; Read N. (2004). "Hyphal homing, fusion and mycelial interconnectedness". Trends in Microbiology. 12 (3): 135–141. doi:10.1016/j.tim.2004.01.007. PMID 15001190.
 10. ^ Marcel Bon (1987). The Mushrooms and Toadstools of Britain and North-Western Europe. Hodder & Stoughton. str. 14. ISBN 978-0-340-39935-4.
 11. ^ Kricher, John C. (2017). The New Neotropical Companion (Revised izd.). Princeton, NJ: Princeton University Press. str. 52. ISBN 978-1400885589. OCLC 964359395.
 12. ^ Makaske, Bart (2001). "Anastomosing rivers: a review of their classification, origin and sedimentary products" (PDF). Earth-Science Reviews. 53 (3–4): 149–196. Bibcode:2001ESRv...53..149M. doi:10.1016/s0012-8252(00)00038-6. Arhivirano s originala (PDF), 11. 10. 2016. Pristupljeno 21. 8. 2016.
 13. ^ Smith, D (1986). "Anastomosing river deposits, sedimentation rates and basin subsidence, Magdalena River, northwestern Colombia, South America". Sedimentary Geology. 46 (3–4): 177–196. Bibcode:1986SedG...46..177S. doi:10.1016/0037-0738(86)90058-8.
 14. ^ Abbado, D., Slingerland, R.L., and Smith, N.D., 2005, The origin of anastomosis in the upper Columbia River, British Columbia, Canada: In Blum, M.D., Marriott, S., and Leclair. S. (eds.), Fluvial Sedimentology VII, Internat. Assoc. Sedim. Special Publ. 35.
 15. ^ Gradzinski, R (2003). "Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and its sediments". Sedimentary Geology. 157 (3–4): 253–276. Bibcode:2003SedG..157..253G. doi:10.1016/S0037-0738(02)00236-1.