Geologija (iz grčkog γῆ, , i.e. "zemlja" i -λoγία, -logia, i.e. "nauka o, govori"[1][2]) je nauka koja se bavi proučavanjem planete Zemlje, stijena i minerala koje je tvore te procesa koji je mijenjaju. 

Geologija nam daje uvid u historiju Zemlje dajući dokaze za tektoniku ploča, evolucionu historiju, i klimu kakva je vladala u prošlosti. Geologija je važna za istraživanja minerala i njihovu eksploataciju, vodene resurse, razumijevanje prirodnih nesreća u opasnosti, te za pobliže proučavanje klimatskih promjena. Geologija je najbitnija u geotehničkim naukama i jedna je od glavnih nauka.

Geološki materijali Uredi

Većina geoloških podatka dolazi iz istraživanja na čvrstih Zemljinih materijala. Obično se ti materijali dijele na stijene i nekonsolidovane materijale.

Stijene Uredi

Postije tri glavna tipa stijena: magmatske, sedimentne, metamorfne. Kada se stijena kristalizuje od otopljene magme onda je to magmatska stijena. Taj kamen se može erodirati i taloižiti te tako dobijamo sedimentne stijene, ili se može usljed pritiska i tempereature mijenjati te dobijamo metamorfni. Stijene mogu prelaziti iz jednog u drugi oblik.

Većina istraživanja u geologiji je povezana sa stijenama, jer nam stijene daju najviše podataka o historiji Zemlje. 

Petrologija Uredi

Oblasti ili srodne discipline Uredi

Regionalna geologija Uredi

Također pogledajte Uredi

Reference Uredi

  1. ^ "geology". Online Etymology Dictionary.
  2. ^ γῆ.