Ali Imran

treća sura Kur'ana

Sura Ali Imran (arapski: آل عمران; bos: Porodica Imranova) jest treća sura u Kur'anu. Druga je po dužini nakon sure El-Bekara.[1][2] Ubraja se u medinske sure.

آل عمران
Ali Imran
Porodica Imranova
Prva stranica sure Ali Imran
KlasifikacijaMedinska
Džuz3. - 4.
Red. br. u Kur'anu3.
Br. ajeta u suri200
Br. riječi3.503
Br. slova14.605
Br. sedždi-tilavetnema

Karakteristike uredi

Jedna je od 29 sura koje počinju odvojenim harfovima, a druga od šest sura koje počinju trostrukim harfom Elif-lam-mim (ostale su El-Bekare, El-Ankebut, Er-Rum, Lukman i Es-Sedžda).[3]

Pregled uredi

Po islamu, otac Isaove majke Merjeme zvao se Imran. Dio sure Ali Imran govori o Imranovoj porodici, koju su sačinjavali Imran, Hana, Merjema i Isa. Sura Ali Imran objavljena je u Medini. Gotovo svi ajeti objavljeni su u trećoj godini po Hidžri, s izuzetkom 61. ajeta, koji je objavljen 10. godine po Hidžri, jer je objavljen povodom dolaska delegacije kršćana kod Muhammeda, što se, po islamskim historičarima, desilo navedene godine.

Sadržaj uredi

Imranova porodica uredi

 
Dio ajeta iz sure Ali Imran pisan u 15 stoljeću ; "U smjeni dana i noći su zaista znakovi za one koji imaju razuma".

Dok se u suri El-Bekara na dosta mjesta spominju Jevreji, u suri Ali Imran Bog se na više mjesta obraća kršćanima. Imranova porodica na prvom mjestu spominje se u 33. ajetu, gdje se kaže:

Nakon toga se opisuje rođenje Merjeme, majke Isaove. Hana se prije rođenja djeteta zavjetovala Bogu da će kada se dijete rodi, dati ga da služi hramu u Jerusalimu. To je i učinila. O njoj se brinuo Zekerijja oženjen Merjeminom sestrom Išom, koja mu je rodila Jahju Po islamu Jahja i Isa su rođaci (od dvije sestre djeca). Događaj kada su meleci obradovali Zekerijjaa Jahjom opisan je od 38. do 41. ajeta, a odmah nakon toga i dolazak radosne vijesti Merjemi dok je u molitvi bila u hramu:

  • ...O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih Isa sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na idućem svijetu i jedan od Allahu bliskih

Zatim se sve do 55. ajeta govori o njemu. Na nekoliko mjesta upozorava se na tvrdnju kršćana da je Isus bog (sin), pa se kaže u 79. ajetu:

  • Nezamislivo je da čovjek kome je Allah dao Knjigu i znanje, i vjerovjesništvo - poslije rekne ljudima: "Klanjajte se meni a ne Allahu"...

I nakon mnogih prijetnji i poziva da se povjeruje u Kur'an za sljedbenike Knjige (Ehli kitabije – kur'anski naziv za Jevreje i kršćane) u suri Ali Imran u 113, 114. i 115. ajetu kaže se:

  • A nisu svi oni isti, ima sljedbenika Knjige koji Allahove ajete po svu noć čitaju i mole se, oni u budući svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela a od zlih odvraćaju i jedva čekaju da neko dobročinstvo urade; oni su čestiti, bilo kakvo dobro da urade biće za njega nagrađeni. A Allah dobro zna one koji se Njega boje.

Bedr uredi

Od 123. do 128. ajeta spominje se i Božija pomoć učesnicima bitke na Bedru, a zatim u sljedećim ajetima i poraz na Uhudu, koji su muslimani doživjeli od neprijatelja, razloge za to, i dalje poticanje vjernika na borbu.

Prijetnja i radosna vijest uredi

...život na ovom svijetu je samo varljiva obmana.

Ali-Imran

Sura se završava prijetnjom svakome ko ne vjeruje u Božiju Objavu, a nakon toga u posljednja četiri ajeta molitva i radosna vijest o obećanoj nagradi vjernicima.

Također pogledajte uredi

Literatura uredi

Reference uredi

  1. ^ "Tefsir Ibn-Kesira sure Ali Imran" (PDF). ummet.at. Arhivirano s originala (PDF), 25. 1. 2022. Pristupljeno 23. 2. 2016.
  2. ^ "Prijevod Kur'ana na bosanski jezik - Besim Korkut" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 4. 3. 2016. Pristupljeno 23. 2. 2016.
  3. ^ "Karakteristični počeci kur'anskih sura" (PDF). islamskazajednica.ba. Pristupljeno 10. 11. 2016.

Vanjski linkovi uredi