Sura El-Ankebut (arap. العنكبوت‏; bos. Pauk) 29. je sura Kur'ana. Sadrži 69 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki. Jedna je od sura koje su nazvane po nekoj od životinja. Ostale takve sure su: El-Bekare (Krava), En-Nahl (Pčele), En-Neml (Mravi) i El-Fil (Slon) dok sura El-En'am u prijevodu na bosanski jezik znači Stoka ili domaće životinje.[1]

العنكبوت
El-Ankebut
Pauk
Prva stranica sure El-Ankebut
KlasifikacijaMekanska
Džuz20. i 21.
Red. br. u Kur'anu29.
Br. ajeta u suri69
Br. riječi982
Br. slova4200

Karakteristike

uredi

Jedna je od 29 sura koje počinju s karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Treća je od šest kur'anskih sura koje počinju s karakterističnim znakom, trostrukim harfom Elif-Lam-Mim (ostale sure su: El-Bekare, Ali Imran, Er-Rum, Lukman i Es-Sedžda).[2]

Sadržaj

uredi

U prvih nekoliko ajeta napominje se da niko od ljudi za vrijeme svoga života neće biti lišen neke vrste iskušenja. O tome se kaže:

"U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!"

1. "Elif-lam-mim
2. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni?
3. A mi smo u iskušenje doveli i one prije njih, pa će Allah, doista, znati (ukazujući na) one koji govore istinu i one koji lažu.
4. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? Loše prosuđuju!
5. Ako se nada susretu s Allahom, pa od Allaha određeno vrijeme će doći, a On sve čuje i sve zna!
6. A onaj ko se bori - bori se samo za sebe, doista, je Allah neovisan od svih svjetova.
7. Oni koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili, doista, ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi."

– Kur'an, sura El-Ankebut, prvih 7 ajeta[3]

U nastavku sure, Allah Muhammeda tješi primjerima prijašnih poslanika koji su također pozivali u pravu vjeru ali im se u početku samo male skupine odazvale. Navode se slučajevi poslanika Nuha i Ibrahima. Nuh, koji je živio 950 godina, spominje se u dijelu sure u kojem se govori o Nuhovoj lađi i velikom potopu iz kojeg su se izbavili on i ostali koji su se ukrcali na lađu. Također se spominje i poslanik Lut.

O poslaniku Ibrahimu i njegovom izbavljenu iz vatre se kaže:

24. "Odgovor naroda njegova bijaše: 'Ubijte ga ili ga spalite', ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.
25. 'Vi ste', reče on, 'mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, Vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.'"

– Kur'an, sura El-Ankebut, 24. i 25. ajet[3]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ "O Kur'anu". Pristupljeno 1. 12. 2017.[mrtav link]
  2. ^ "Karakteristični počeci kur'anskih sura" (PDF). islamskazajednica.ba. Pristupljeno 1. 12. 2017.
  3. ^ a b "Tefsir sure El-Ankebut od Ibn-Kesira" (PDF). ummet.at. Arhivirano s originala (PDF), 7. 3. 2021. Pristupljeno 1. 12. 2017.

Vanjski linkovi

uredi