Tefsir Ibn-Kesira

Tefsir-ul-Kur'anil-Azim ili popularno Tefsir ibn Kesir jest kapitalno djelo islamskog učenjaka Hafiza Ibn Kesira. Djelo je tradicionalno tumačenje (Tefsir) Kur'ana.

Naslovna stranica besplatnog primjerka prijevoda Tefsira ibn Kesira na bosanski jezik

Ibn Kesir tumači Kur'an na poseban način i to oslanjajući se na izvore po sljedećem redu: tumači Kur'an drugim Kur'anskim ajetima, zatim Hadisima Poslanika Muhammeda, nakon toga uzima u obzir izreke Ashaba, a onda izreke generacija koje poslije dolaze. To je jedan od razloga radi koje je Tefsir opće prihvaćen širom svijeta.

U izvornom djelu pisac je prilikom tumačenja navodio i "Isralijate", tj. navode iz "Starog zavjeta" i predaje iz kršćanske i jevrejske tradicije. U novijim izdanjima "Tefsira Ibn Kesir" se izbacuju "Isralijati".

Dio iz knjigeUredi