Tefsir Ibn-Kesira

Tefsirul-Kur'anil-Azim ili popularno Tefsir ibn Kesir jest kapitalno djelo islamskog učenjaka Hafiza Ibn-Kesira. Djelo je tradicionalno tumačenje (tefsir) Kur'ana.

Naslovna stranica besplatnog primjerka prijevoda Tefsira Ibn-Kesira na bosanski jezik

Ibn-Kesir tumači Kur'an oslanjajući se na izvore po sljedećem redu: tumači Kur'an drugim kur'anskim ajetima, zatim Muhammedovim hadisima, nakon toga uzima u obzir izreke ashaba, a onda izreke generacija koje dolaze poslije. To je jedan od razloga zbog kojih je Ibn-Kesirov Tefsir prihvaćen širom svijeta.

U izvornom djelu pisac je prilikom tumačenja navodio i israilijate, tj. navode iz Starog zavjeta i predaje iz kršćanske i jevrejske tradicije. U novijim izdanjima israilijati se izbacuju.

Dio iz knjige

uredi