Vera Šnajder

Vera Šnajder (2. februar 1904 – 14. februar 1976) bila je prva naučnica matematičarka u Bosni i Hercegovini.

Vera Šnajder
Rođenje (1904-02-02) 2. februar 1904.
Sarajevo, Austro-Ugarska
Smrt14. februar 1976(1976-02-14) (72 godine)
Sarajevo, SFRJ
ZanimanjeMatematičar
Supružnik/ciMarcel Šnajder
DjecaMilica Šnajder

Vera Šnajder pripada porodici značajnih djelatnika u historiji Bosne i Hercegovine. Ona je dala značajan doprinos razvoju matematike kao moderne fundamentalne discipline i Odsjeka za matematiku Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Vera Popović (Šnajder) rođena je u Reljevu kod Sarajeva. U Reljevu se tada nalazila pravoslavna Bogoslovija, na čijem čelu se, kao rektor, bio njen otac. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završila je u Sarajevu 1922. Zatim je završila studij na Filozofskom fakultetu u Beogradu (grupa primjenjena matematika, teorijska matematika i eksperimentalna fizika) 1928.

Bila je profesor Ženske gimnazije u Sarajevu. Zatim kao stipendista Francuske vlade i odlazi u Pariz na usavršavanje (1929/1930. na Institutu "Henri Poincaré" u Parizu). Honorarni je saradnik u Laboratoriju za hidrodinamiku na Sorboni, do kraja 1932. Tokom studijskog boravka u Parizu Vera Šnajder je objavila, u Comptes Rendus des Sciences de l'Académie des Sciences, svoj prvi naučni rad koji je ujedno bio i prvi naučni rad u oblasti matematike kojeg je objavio autor rođen u Bosni i Hercegovini. Nuđen joj je angažman za rad za potrebe Ministarstva vazduhoplovstva Francuske, ali nije pristala.

Od kraja 1932. opet je profesor Ženske gimnazije u Sarajevu. Njen suprug dr Marcel Šnajder, jedan od prvih doktora filozofije u Bosni i Hercegovini, inače, profesor filozofije i matematike bio je Jevrej i stradao je od nacista odmah na početku Drugog svjetskog rata.

Od juna 1945, postavljena je za direktora 2. ženske gimnazije, a u martu 1946. postaje jedan od prvih profesora Više pedagoške škole u Sarajevu, 1947. postavljena je za savjetnika u Ministarstvu prosvjete. U junu 1948. godine vraća se na Višu pedagošku školu. Vera Šnajder učestvuje u osnivanju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1950, naročito u stvaranju Katedre za matematiku gdje djeluje u zvanju vanrednog profesora do 1960. kada Katedra prerasta u Odsjek za matematiku i prelazi na novosonovani Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Vera Šnajder predaje Diferencijalnu geometriju i Racionalnu mehaniku, Linearnu algebru i Uvod u algebru.

Bila je dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu u dva navrata 1951/1953. i 1958/1959. Izborom za dekana 1951. Vera Šnajder ušla je u historiju kao prva žena dekan jednog od prvih bosansko-hercegovačkih fakulteta i prva žena dekan jednog od jugoslovenskog fakulteta.[1]

Bila je član brojnih institucija i komisija: član Univezitetskog savjeta, član Savjeta za prosvjetu BiH, predsjednik Komisije Savjeta Narodne Biblioteka, član Komisije za davanje zvanja naučnih saradnika, tj. zvanja prosvjetnih savjetnika, predsjednik Komisije za polaganje profesorskih ispita. Bila je i dugogodišnjih predsjednik Društva Jugoslavija – Francuska i dr.

Naročitu aktivnost ispoljila je kao predsjednik Društva matematičara, fizičara i astronoma BiH, a bila je i glavni organizator IV Kongresa matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, održanog u Sarajevu 1965.

Njena kćerka Milica Šnajder, do 1992. profesorica (jedno vrijeme i dekan) Muzičke akademije u Sarajevu, živi u Ljubljani. Njeni unuci su Andrej i Dragan Huterer. Stariji unuk Dragan Huterer, doktor fizike, naučnik je u oblasti kosmologije, a živi i radi u Americi.

BibliografijaUredi

  • Sur l'extension de la méthode de Hele Shaw aux mouvements cycliques, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, T. 192 (1931), 1703-1706.
  • Hamiltonov princip u Racionalnoj mehanici i njegova geometrijska interpreta- cija, Beograd 1957.
  • Quelques remarques sur le principe de Hamilton dans la Mécanique classique, Publication de l'Institut mathématique de l'Académie Serbe des Sciences et des Arts, Beograd, T. XIV (1960), 67-82.
  • Predavanja iz racionalne mehanike s uvodom u tenzorski račun, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 1963, 287 str.

ReferenceUredi

  1. ^ „Aktivnost Vere Šnajder nije se ograničavala samo na Katedru za matematiku. Školske 1951/52. i 1958/59. postavljena je za dekana, a 1952/53, 1957/58. i 1959/60. za prodekana Filozofskog fakulteta. Svakako treba istaći da je izborom za dekana 1951. godine Vera Šnajder ušla u istoriju kao prva žena dekan i to ne samo jednog od prvih bosansko-hercegovačkih fakulteta, nego i kao prva žena dekan jednog jugoslovenskog fakulteta.“, Mirjana Vuković, Vera (Popović) Šnajder, redovni profesor, 539.

LiteraturaUredi

  • Mirjana Vuković, Vera (Popović) Šnajder, redovni profesor, [1][mrtav link]