Rektor (rector, od regere = vladati, upravljati, kormilariti) je naziv za upravitelja univerziteta ili neke druge visokoškolske ustanove. Uz njega se nalazi i određeni broj prorektora za određene oblasti i oni zajedno sačinjavaju rektorat, sjedište administrativnih službi univerziteta. U mnogim zemljama oznaka rektor se upotrebljava i za upravitelje vjerskih i laičkih ustanova i organizacija.[1]

Naprimjer, rektorat UNSA, uz

  • rektora, prof. dr. Rifata Škrijelja, u aktuelnom mandatu čine prorektori:
  • prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja,
  • prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad,
  • prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju,
  • prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije,
  • prof. Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport,
  • prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet, i
  • Rijana Jusufbegović, student-prorektor.[2]

Sličnu organizacijsku strukturu resora imaju gotovo svi univerziteti/sveučilišta u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama.

Rektori su organi rukovođenja univerziteta i odgovorni su za njegovo predstavljanje i zastupanje. Obično ga bira senat univerziteta iz reda redovnih profesora. Riječ rektorat može se koristiti ili za označavanje zvanja, položaja i dostojanstva rektora ili za njegovu kancelariju. Prilikom svečanih prilika rektor nosi svoja posebna obilježja kao što su rektorski lanac i toga.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Čaklovica F., ured. (2010). 60 godina Univerziteta u Sarajevu (1949-2009). Univerzitet u Sarajevu.
  2. ^ https://unsa.ba/o-univerzitetu/organizacija/rektorat