Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci jedan je od najvećih univerziteta u Bosni i Hercegovini te jedan od dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Osnovan je 7. novembra 1975. i ima 16 fakulteta. Većina ih je u kampusu na desnoj obali Vrbasa. Univerzitetom upravlja rektor i Savjet univerziteta. Najviši stručni organ univerziteta je Nastavno-naučno vijeće. Član je Evropske univerzitetske asocijacije (EUA) i sarađuje s univerzitetima u Srbiji.

Univerzitet u Banjoj Luci
Logo Univerziteta u Banjoj Luci
Osnovan7. novembar 1975.
VrstaJavni univerzitet
RektorRadoslav Gajanin[1]
Akademsko osoblje1.270
Admin. osoblje450
Studenticca 20.000
LokacijaBanja Luka, Bosna i Hercegovina
UdruženjaAsocijacija univerziteta Evrope
Veb-sajtunibl.org

Univerzitet sačinjavaju 12 fakulteta, akademija umjetnosti, računarski centar i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske.

Elektrotehnički fakultetUredi

Elektrotehnički odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci osnovan je 1962, a izdvaja se u samostalan fakultet 1975. Prema podacima iz 2021. diplomiralo je više od 2.000 studenata.[2] Sastoji se od sljedećih odsjeka:

 1. Računarstvo i informatika
 2. Elektronika i telekomunikacije
 3. Elektroenergetski i industrijski sistemi

Tehnološki fakultetUredi

Mašinski fakultetUredi

Osnovan je 1971. kao odjeljenje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, a od 1975. djeluje kao Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Do aprila 2008. diplomiralo je 1446 diplomiranih inženjera mašinstva i 304 inženjera mašinstva, a odbranjeno 30 doktorskih disertacija i 30 magistarskih radova. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Proizvodno mašinstvo
 2. Energetsko i saobraćajno mašinstvo
 3. Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
 4. Inžinjerstvo zaštite na radu
 5. Mehatronika

Pravni fakultetUredi

Prvi studij prava u Banjoj Luci organizovan je 1960. godine kao odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu i pod kontrolom Radničkog univerziteta. Od 1975. djeluje kao Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Do aprila 2008. na fakultet se upisao 20.221 student redovnog studija, 595 studenata magistarskog studija i 123 studenta na specijalističkim studijama.

Ekonomski fakultetUredi

Osnovan je 1975. Do 2005. na njega se upisalo 7750, a završilo ga je 2760 studenata. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Finansije, bankarstvo i osiguranje
  1. Smjer: Računovodstvo i revizija
  2. Smjer: Finansijsko upravljanje, računovodstvo i revizija
 2. Poslovna ekonomija
  1. Smjer: Međunarodna ekonomija
  2. Smjer: Menadžment i preduzetništvo

Medicinski fakultetUredi

 1. Opća medicina
 2. Stomatologija
 3. Farmacija
 4. Zdravstvena njega

Poljoprivredni fakultetUredi

Osnovan je 1992. Na fakultetu djeluju tri odsjeka i pet instituta. Odsjeci su:

 1. Biljna proizvodnja
 2. Animalna proizvodnja
 3. Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Šumarski fakultetUredi

Osnovan je 1992. Na fakultetu djeluje jedan smjer, smjer šumarstva.

Filozofski fakultetUredi

Arhitektonsko-građevinskо-geodetski fakultetUredi

Osnovan je 1996. Sastoji se od sljedećih odsjeka:

 1. Arhitektonski
 2. Građevinski
 3. Geodetski

Prirodno-matematički fakultetUredi

Osnovan je 1996, a ima prethodnike u Višoj pedagoškoj školi, kasnije Pedagoškoj akademiji, u Banjoj Luci osnovanoj 1950. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Biologija
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Fizika
 5. Hemija
 6. Ekologija i zaštita životne sredine
 7. Prostorno planiranje

Akademija umjetnostiUredi

Osnovana je 1999. Obrazuje kadrove iz oblasti muzičke, likovne i dramske umjetnosti. Podijeljena je na tri odsjeka, a odsjeci su podijeljeni na smijerove

 1. Odsjek muzičke umjetnosti
  1. Smjer za kompoziciju
  2. Smjer za solo pjevanje
  3. Smjer za dirigovanje
  4. Smjer za klavir i gitaru
  5. Smjer za gudačke instrumente
  6. Smjer za duvačke instrumente
  7. Smjer za muzikologiju i etnomuzikologiju
  8. Smjer za muzičku pedagogiju
 2. Odsjek likovne umjetnosti
  1. Smjer za slikarstvo
  2. Smjer za grafiku
  3. Smjer za animaciju
  4. Smjer za dizajn
 3. Odsjek dramske umjetnosti
  1. Smjer za glumu
  2. Smjer za dramaturgiju
  3. Smjer za pozorišnu režiju
  4. Smjer za televiziju
   1. Studijska grupa za montažu
   2. Studijska grupa za režiju
   3. Studijska grupa za kameru

Fakultet fizičkog vaspitanja i sportaUredi

Formiran je 2001. izdvajanjem iz Filozofskog fakulteta. Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

 1. Opći odsjek
 2. Odsjek sporta.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi

 1. ^ "Управа и стручне службе - Ректор". UNIBL (jezik: srpski). Pristupljeno 30. 4. 2023.
 2. ^ "О Факултету". etf.unibl.org. Pristupljeno 30. 4. 2023.