Student (od latinskog glagola studere: "stremiti (nečemu), interesovati se (za nešto)") je osoba koja pohađa ustanovu višeg ili visokog obrazovanja, obično fakultet ili institut u okviru nekog univerziteta, s ciljem sticanja višeg ili vrhunskog znanja u nekoj od oblasti nauke. Na Univerzitetima student ima određena prava, dužnosti i obaveze koje se propisuju pravilima univerziteta i državnim zakonima. Studenti se udružuju u odgovarajuće asocijacije i udruženja u cilju zaštite svojih interesa.

Spomenik studentu u Varšavi

Osnovna iskaznica kojom se student identificira je indeks. Studentom postaje ona osoba koja bude primljena i upisana na određeni studij. Za upis na studij postavljaju se konkursi na koje se budući studenti prijavljuju. Na državnim studijima postoje rangiranja prema uspjehu iz srednje škole ili državnoj maturi ili posebni prijemni ispiti. Na privatnom studiju pored različitih pristupa prijema studenata, presudna je i obavezna finansijska upisnina, odnosno, samostalno snošenje troškova studiranja. Nakon izvršenog izbora studija i prijema podaci o studentu i upisanom studiju se upisuju u indeks.

Student prve godine naziva se brucoš. Status studenta je raznolik, ovisno o načinu na koji se snose troškovi studiranja (redovni, vanredni, samofinansirajući). Za redovnog studenta troškove studiranja snosi država, dok vanredni i samofinansirajući studenti troškove studija snose sami. Tokom studiranja student može da mijenja svoj status. Raznolikost studenata ogleda se i u tipu i kombinaciji studija. Student može da studira više profila studija, jednopredmetni, dvopredmetni studij ili više srodnih ili različitih kombinacija studija. Kada odsluša sva predavanja predviđena na čitavom studiju student postaje apsolvent.

Tokom studiranja studenti stanuju u privatnom smještaju, studenstkim domovima ili kampovima. Razvijenije sredine imaju čitave komplekse posvećene studentima koje su po obimu posebna studentska naselja.

Ovisno o vrsti studija tokom studiranja student polaže opće, zajedničke, stručne i izborne predmete putem ispita. Nakon polaganja svih ispita student polaže završni ili diplomski ispit. Poslije diplomiranja student dobija diplomu o završenom studiju i time prestaje njegov studentski status.

Literatura

uredi