Sveta GoraAtos (grč. Όρος Άθως) predstavlja glavno središte srednjovjekovnih kaluđera i isposnika. Nalazi se na poluostrvu Halkidiki u Grčkoj.

Karta Svete Gore sa označenim manastirima

Prvi manastir je sagrađen u 10. vijeku, a njegov osnivač je Atanasije Atonski.

Sada ima 20 manastira, 17 grčkih, po jedan srpski, bugarski i ruski. Manastiri su obezbjeđeni jakim zidovima – utvrđenjima da bi se zaštitili od osvajača i gusarskih napada. Svaki manastir je imao svoj posjed od koga se izdržavao. Pored manastirske crkve nalazi se veliki broj zgrada za stanovanje monaha, biblioteke, podrumi, magacini i druge prostorije. Srpski manastir Hilandar je sagradio raški veliki župan Stefan Nemanja 1198. Sveta gora – Atos je bila pod direktnom srpskom vlašću 1346-1371.

Također pogledajte

uredi