Župan je u srednjem vijeku titula upravnika župe.

U historiji srednjovjekovne Bosne župan je titula glavnog administrativnog predstavnika u župama. Uzima se da je župan ubirao prihode za seniora sa posjeda njegovih vazala u okviru njegove župe. Bio je predstavnik vojne i sudske vlasti u okviru župe. Stolovao je u centru župe. Među poznatiji županima je župan Bjeljak Sanković, brat vojvode Radiča Sankovića iz Huma (Sankovići). Zadnjih decenija bosanske države pomeni župana su rijetki.

Reference uredi

Vanjski linkovi uredi