Stiren

Stiren (također poznat i kao vinil-benzen, cinamen, stirol, etenbenzen, fenetilen, fenileten, stiropol) jeste hemijski organski spoj koji spada u grupu aromatskih ugljikovodika. Hemijska formula mu je C6H5CH=CH2. Pod normalnim uslovima je uljasta tekućina, koja lahko isparava. Ima slatkast miris ako je čist, a zbog nekih primjesa može imati i neugodan. Stiren je veoma važan međuproizvod u proizvodnji vrlo važnog sintetičkog materijala polistirena (stiropor).

Stiren
Styrene.svg
Općenito
Hemijski spoj Stiren
Druga imena Vinilbenzen, stiropor
Molekularna formula C8H8
CAS registarski broj 100-42-5
Kratki opis bezbojna uljasta tekućina
Osobine1
Molarna masa 104,15 g/mol
Agregatno stanje tekuće
Gustoća 0.909 g/cm3
Tačka topljenja -30 °C
Tačka ključanja 145 °C
Rastvorljivost < 1% (u vodi)
Dipolni moment 0,13 D
Rizičnost
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
2
2
 
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

HistorijaUredi

Manje količine stirena se mogu prirodno naći u nekim biljkama kao i mnogim prehrambenim namirnicama poput voća, povrća, oraha, pića i mesa. Proizvodi se u velikim količinama iz benzena i etena preko međuproizvoda etilbenzena. U Americi tokom Drugog svjetskog rata dramatično je povećana proizvodnja stirena za potrebe vojne industrije zbog potreba za sintetičkom gumom. Pošto molekula stirena ima vinilnu funkcionalnu grupu sa dvostrukom vezom, može graditi polimere.