Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.
Automobilska guma

Guma je elastični produkt, koji se dobije prevođenjem prirodnog ili sintetskog kaučuka u umreženu strukturu. To je materijal koji se može reverzibilno deformirati u širokom temperaturnom intervalu. Povezivanje makromolekula kaučuka se naziva vulkanizacija.

Struktura izoprena

Prirodni kaučukUredi

Prirodni kaučuk je lančani polimer izoprena (2-metil-1,3-butadiena). Sumarna formula kaučuka je (C5H8)n sa srednjom molekularnom masom oko 2 000 000.

Sintetski kaučukUredi

Sintetski kaučuk je najprije podrazumijevao produkte koji su hemijski slični prirodnom kaučuku. Kasnije su se u tu kategoriju uvrstili i spojevi koji nemaju sličnosti po hemijskoj građi sa prirodnim kaučukom. Homolozi izoprena se mogu polimerizirati u produkte slične kaučuku. Kao monomeri najbolje odgovaraju dieni sa konjugovanim vezama. Prisustvo dvostrukih veza omogućava naknadnu vulkanizaciju.