Tačka ključanja

Tačka ključanja ili vrelište je temperatura pri kojoj je pritisak para tečnosti jednak vanjskom pritisku. Kada je vanjski pritisak 1 atmosfera, tačka ključanja se naziva normalna tačka ključanja. Ako je vanjski pritisak 1 bar (1 bar = 0.987 atm) koristi se izraz standardna tačka ključanja. Npr. normalna tačka ključanja za vodu je 100°C, a standardna tačka ključanja je 99.6°C. [1]

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ P.W.Atkins: Physical Chemistry, Fourth Ed., Oxford University Press, 1990, str. 133